EN | RU | FI

Tiedote Pudasjärven jäähallihankkeesta

Kaupunginvaltuusto on päätöksessään (19.6.2018) hyväksynyt jäähallin hankesuunnitelmaluonnoksen (31.5.2018), toteutuksen KVR-mallilla, rakennuspaikan ja antanut teknisille palveluille oikeuden jatkaa suunnittelua ja urakkakilpailutuksen valmistelua.

Tekninen toimi on kilpailuttanut KVR- periaatteella toteutettavaa jäähallihanketta kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Neuvottelun perusteella saatu tarjous ylitti hankkeeseen varatun määrärahan, joten jäähallin rakentamista ei voitu toteuttaa nykyisen investointiohjelman mukaisesti.

Valtuusto päätti kokouksessaan 14.11.2019, että jäähallihanketta siirretään vuosille 2022 - 2023 ja hankkeen sisällöstä päätetään tarkemmin myöhemmin.

Valtuusto tekee myöhemmin erillisen päätöksen jäähallin rakentamisesta, hankkeen sisällöstä (jäähallin laadusta ja suuruudesta).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille 2020-2023. Opetus- ja kulttuuriministeriö on varautunut rahoittamaan Pudasjärven jäähallihanketta 750 000 eurolla.

Suunnitelma on ohjeellinen ja sen toteutuminen riippuu suunnitelmaan hyväksyttyjen hankkeiden kustannustasosta, tilaohjelmasta, toteutusvalmiudesta ja valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitetusta määrärahasta. Avustettavat kohteet ja avustuksen määrä harkitaan lopullisesti vuosittaisten avustushakemusten perusteella.

Lisätiedot

Eero Talala, tekninen johtaja
Puh. 040 587 2275

Kari Rissanen, kiinteistöpäällikkö
Puh. 0400 389 973

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland