EN | RU | FI

Tiedote liikennejärjestelyistä Varsitien, Jukolantien ja Naamangantien risteysalueelle

Maanrakennus J Päkkilä Oy tekee Varsitien, Jukolantien ja Naamangantien risteysalueella taajaman katu- ja vesihuoltourakkaa.

Risteysalueen rakentamisen vuoksi Naamangantie ja Jukolantie suljetaan ajoneuvoliikenteeltä Varsitien puoleisista päistään. Kulku Naamangantieltä Jukolantielle tapahtuu Ahjotien kautta.

Varsitien eteläpuolella oleva kevyenliikenteenväylä suljetaan toistaiseksi K-kaupan ja Jukolantien väliseltä alueelta. Jalankulku tapahtuu jatkossa Varsitien pohjoispuolelta.

Pahoittelemme toimenpiteestä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätiedot

Harri Hoppula
Maanrakennus J Päkkilä Oy
puh. 044 773 4591

Kartta alueesta

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland