EN | RU | FI

Vuoden 2018 TERVE-SOS-palkinto Pudasjärvelle

Vuoden 2018 TERVE-SOS-palkinnon on voittanut Pudasjärven Laavu-hankkeessa kehitetty Ryhmätyöllistämisen avulla elinvoimaa kyliin -toimintamalli. Vuosittain jaettava palkinto on 3000 euroa. 

Toimintamallissa kyläyhdistykset työllistävät alueen pitkäaikaistyöttömiä ryhmänä. Ryhmä tarjoaa erilaisia palveluja kuntalaisille tai kyläläisille sekä kunnostaa kylätaloja ja ympäristöä. 

Palkintoperusteiden mukaan malli on onnistunut lisäämään vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien ihmisten osallisuutta. Heille on luotu mahdollisuus liittyä ryhmään ja osallistua paikallisyhteisön toimintaan omien vahvuuksiensa mukaan. 

Malli on parantanut osallistujien hyvinvointia, ja lisäksi toiminta on tuonut taloudellisia säästöjä. Toimintamalli on myös vahvistanut kylien elinvoimaa luomalla uutta yhdessä tekemisen kulttuuria.  

TERVE-SOS-palkintoa haki yhteensä 36 toimintamallia, joista THL:n arviointiraati valitsi viisi finalistia. Palkinnon valitsi raadin esityksestä THL:n ylijohtaja Marina Erhola.

Pitkäjänteisellä työllä hyvään lopputulokseen

Palkinto on tunnustus vuoden teemaan liittyvälle innovatiiviselle tai poikkeuksellisen onnistuneelle ratkaisulle. Vuoden 2018 TERVE-SOS-tapahtuman teema on: Tekojen aika. Palkitsemiskriteereissä painotettiin nyt erityisesti osallisuutta.

Pudasjärvellä on tehty pitkäjänteistä työtä työllistämisen eri menetelmien kehittämiseksi yhdessä kaupungin työllistämistoiminnan, hankkeiden ja toimijaverkoston kanssa. Kylien aktivointi työllistämisessä aloitettiin vuonna 2010 Kauko ja Kerttu -hankkeessa. Sen toimien juurruttamista jatkettiin Arjen turvaa –hankkeen tuella, jolloin kehitettiin työllistämisen menetelmiä yhdistämällä eri toimijoiden resursseja. Tällä saatiin kustannussäästöjä ja laajempaa vaikuttavuutta,  sekä työllisyyden kautta hyvinvointia ja palveluja kylille.  Arjen turvaa –hanke palkittiin Euroopan Unionin EPSA-palkinnon vuonna 2013 kuntien hyvinvointi- ja turvallisuustyötä tehostavan toimintamallin kehittämisestä, johon liittyi oleellisesti työllistämistoiminta.

Näissä hankkeissa tehdyn työn pohjalta havaittiin tarve yhteisöllisyyttä vahvistavan ryhmätyöllistämisen kehittämiselle, jota on toteutettu nyt palkitussa Laavu-hankkeessa. Lisäksi yksi keskeisistä Laavun toimenpiteistä on ollut osallistavan budjetoinnin käyttöönotto kaupungilla eri hallintokunnissa. Hankkeet ovat olleet tärkeitä kaupungin oman perustoiminnan kehittämisessä myös työllistämistoiminnassa.

Pudasjärven pitkäjänteisen kehittämisen tuloksellisuus on huomioitu myös valtakunnallisesti. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos on tällä hetkellä mallintamassa Pudasjärven työllistämisen toimintaa vuodesta 2012 alkaen. Tähän tutkimukseen sisältyy lisäksi tutkimus työllistämispalveluiden tehostumisen vaikutuksista Oulunkaaren sosiaali- ja  terveyspalvelujen käyttöön ja  kustannuksiin.

Kuuntele Radio Pookin haastattelu tästä

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland