EN | RU | FI

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotus nähtävillä

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on edennyt tammikuussa 2016 vireille tulleen kolmannen vaihekaavan ehdotusvaiheen julkiseen kuulemiseen. Tämän vaihekaavan keskeiset teemat ovat pohjavesi- ja kiviainesalueet sekä mineraalipotentiaali ja kaivosalueet. Kaava-aineistoon on lisätty myös vuoden 2005 kokonaismaakuntakaavan mukaiset, 1. ja 2. vaiheissa käsittelemättömät merkinnät. Pohjois-Pohjanmaahan liitettyjen Vaalan ja Himangan alueiden merkinnät harmonisoidaan muun maakunnan kanssa. Tuulivoiman ja soiden osalta kaavakartalla esitetään teemoihin liittyvät muutokset suhteessa ensimmäiseen vaihemaakuntakaavaan. Kaavakartalle tehdään tarvittavat täydennykset alueiden toteutuneisuuden, laadittujen selvitysten ja käytyjen neuvotteluiden perusteella. Maakunnallisesti arvokkaiden harjualueiden sekä pohjavesi- ja kiviainesalueiden osalta kolmannen vaihekaavan ratkaisu perustuu valtakunnallisen POSKI-hankkeen tietoihin. Mineraalivaranto- ja kaivosalueista laadittiin taustaselvitys yhdessä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa. Päällekkäisten aluevarausten tarkistamisessa maakuntakaavakartalle määrittävänä on ollut alueelle ominaisin tai suojeluarvoltaan vahvin merkintä. Tuulivoiman, suoalueiden, POSKI-kokonaisuuden ja poronhoidon kokonaistilanne maakunnan alueella näytetään erillisillä teemakartoilla, jotka eivät juridisia kaavakarttoja.

Maakuntakaavan uudistaminen käynnistyi syyskuussa 2010, työssä käsitellään kattavasti koko maakunnan alueidenkäyttöä. Maakuntakaavan uudistamistyön pohjaksi laaditut, valtakunnallisiin tavoitteisiin perustuvat maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet hyväksyttiin maakuntahallituksessa lokakuussa 2011, poikkileikkaavana teemana uudistamistyössä ovat ilmasto ja energia. Maakuntahallitus päätti kesäkuussa 2012 vaiheistaa kokonaismaakuntakaavan uudistamistyön kolmeen osaan. Vaihemaakuntakaavat jakautuvat selkeiksi asiakokonaisuuksiksi, mutta eri vaiheitten käsittely on limittynyt aikataulullisesti toisiinsa. Toinen vaihemaakuntakaava saatiin lainvoimaiseksi helmikuussa 2017, kuukautta ennen ensimmäistä vaihetta, joka kävi läpi vahvistamis- ja valitusmenettelyt. Uudistamistyön päätyttyä voimaan jää neljä maakuntakaavaa nykyisen kahdeksan sijaan, kun suunnittelualueella kumoutuvat Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava vuodelta 2005 sekä kaavaprosessin aikana maakuntaan liitettyjen Himangan ja Vaalan alueiden maakuntakaavat. Vaihekaavojen lisäksi jää voimaan Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava, joka täydentyy uusien teemojen mukaisilla merkinnöillä.

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotus on nähtävillä 28.3. – 27.4.2018 kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa sekä maakuntaliiton virastossa (Sepänkatu 20, 4. kerros, 90100 OULU). Jäsenkuntiin on toimitettu nähtäville asetettavaksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3. vaihekaavan virallinen kaavaehdotuskartta (osat 1-3, mittakaava 1:250 000), kaavamerkintöjen selitykset ja määräykset sekä kaavaselostus liitteineen. Näiden lisäksi liiton verkkosivuilla on tutustuttavissa koko vaihekaavaprosessin valmisteluaineisto taustaselvityksineen. Verkkosivuilta löytyvät myös jo voimassa olevat 1. ja 2. vaihemaakuntakaava. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus maakuntakaavaehdotuksesta kuulemisaikana. Mahdolliset muistutukset tulee osoittaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitukselle sähköpostiosoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoja maakuntakaavaehdotuksesta antavat: kaavoituspäällikkö Mari Kuukasjärvi (p. 040 6854 015, mari.kuukasjarvi(at)pohjois-pohjanmaa.fi) sekä kaavan valmistelijat, joiden vastuualueet ja yhteystiedot löytyvät liiton verkkosivuilta kohdasta Maakuntakaavoitus.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland