EN | RU | FI

Maantiesuolan käyttöä rajoitetaan vt 20:llä välillä Pudasjärvi – Taivalkoski

Auto talvimaisemassa

Valtatiellä 20 välillä Pudasjärvi-Taivalkoski on pohjavesialueita, joiden pilaantumisen ehkäisemiseksi on rajoitettu maantiesuolan käyttöä liukkaudentorjunnassa. Suolaa tullaan jatkossa käyttämään vähemmän kyseisten pohjavesialueiden kohdalla. Tieosuuden hoidossa tapahtuu selvä muutos, kun suolan käyttöä vähennetään ja siirrytään hiekan käyttämiseen liukkaudentorjunnassa.

Pudasjärvi-Taivalkoski välillä on myös suuri porokolarivaara, jota pyritään ehkäisemään painottamalla liukkaudentorjunnassa hiekan käyttöä. Käytettävän hiekan seassa käytetään porokarkoiteaineita (CMA) 15.10.-15.1. välisenä aikana, jotta hiekan seassa oleva vähäinen suola ei houkuttelisi poroja tielle. Kuitenkin ongelmakeleillä sallitaan maantiesuolan käyttö turvallisen liikennöinnin varmistamiseksi. Tieosuuden laatuvaatimukset eivät muutu työmenetelmien muuttuessa, mutta tie tulee olemaan pidemmän aikaa polannepintainen. Tielle tullaan lisäämään suolausta vähennetty-opasteet.

Linkki Porokolarit ja niiden vähentäminen -raporttiin: https://static1.squarespace.com/static/5c4703b5d274cba2e71f7489/t/5c77af2b15fcc0bb0725b9f4/1551347525429/Loppuraportti2011.pdf

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland