Tukea yksityisteiden tiekunnille Pudasjärvellä

27.6.2022

Pudasjärven kaupunki ja Taivalkosken kunta ovat aloittaneet ylivuotisen hankkeen, jolla halutaan aktivoida ja tukea neuvontapalveluilla kuntien alueilla toimivia yksityisteiden tiekuntia ja tieosakkaita. Hankkeen tavoitteena on kannustaa alueen tiekuntia järjestäytymään, aktiivisempaan toimintaan sekä valmistautumaan tuleviin päätöksiin teiden kunnossapitotoimiin liittyen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Routamap Oy:n kanssa, joka tarjoaa konsultointia ja koulutusta kiinteistö- , maankäyttö- ja yksityistieasioihin liittyen. Neuvontaa on tarkoitus tarjota kummankin kunnan eri kyliin laajasti ja matalalla kynnyksellä, jotta osallistuminen on helppoa ja verrattavissa parhaimmillaan yhteen puhelinsoittoon.

Neuvontapalveluita tarjotaan erityisesti alueille, josta löytyy tarvetta tiestön kunnossapidon parannukseen ja halua tiekuntien toiminnan kehittämiseen. Routamapin yrittäjän Tommi Uusimäen mielestä onkin tärkeää, että tiekuntien ja kylien asukkaat ja tienkäyttäjät ovat aktiivisia ja ilmaisevat tahtonsa asioiden kehittämiseksi, jotta tukea voidaan ohjata oikeisiin kyliin.

– Ideana on, että tiekunnat saisivat täsmätietoiskuja ja suoria ratkaisuehdotuksia, kumminkin niin että käytännön toimenpiteiden toteutusvastuu on selkeästi tiekunnalla. Teiden kunnossapito ja tiekuntien rooli tässä ovat suuren pinta-alan kunnissa elintärkeitä ja hankkeella haluamme tarjota apua ja tukea hyvin käytännönläheisien ongelmien ratkaisemiseksi. Siksi olemme iloisia osaavasta ja asiantuntevasta yhteistyöstä Routamap Oy:n Tommin kanssa”, kommentoi Pudasjärven tekninen johtaja Janne Karhu.

Lisätietoja

Tommi Uusimäki, Routamap Oy tommi.uusimaki@routamap.fi

Tiekuntien puhelinneuvonta

ti & to klo 13-17: puh. 050 501 2349

Last modified: 11.7.2022

Comments are closed.