Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla malminetsintälupahakemuksen

13.5.2022

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla

Malminetsintälupahakemuksen

Hakija: EMX Finland Oy
Lupa-alueen nimi: Syöte
Lupatunnus: ML2021:0137
Alueen sijainti ja koko: Taivalkoski, Pudasjärvi, 852,79 ha.

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta

Hakija etsii alueelta kuparia, nikkeliä ja platinaryhmänmetalleja. Tutkimusmenetelmät ovattavanomaisia malminetsinnän tutkimusmenetelmiä, kuten geofysikaalisia mittauksia, IP-mittauksia, tutkimusojitusta, geologista kartoitusta ja näytteenottoa sekä timanttikairausta.

Mielipiteet ja muistutukset

Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 20.6.2022 mennessä lupatunnusmainiten Tukesiin, osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi, tai sähköisesti doc- tai rtf-tiedostona osoitteeseenkaivosasiat@tukes.fi

Hakemuksen nähtävilläolo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Tukesin internet-sivuilla: https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Taivalkosken kunnan ja Pudasjärven kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoja

Esa Tuominen, puh. 029 5052 018, esa.tuominen@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi

Kuulutettu 13.5.2022
Pidetään nähtävänä 20.6.2022 asti.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisusta

Last modified: 13.5.2022

Comments are closed.