Kysely tuulivoimasta Pudasjärvellä

19.1.2023

Pudasjärven kaupungille on laadittu Pudasjärven tuulivoima 2030 selvitystyö, jossa on tutkittu tuulivoimarakentamiselle potentiaaliset alueet sekä kuvattu tunnistettujen mahdollisten alueiden välinen arvottaminen, miksi joku alue olisi soveltuvampi tuulivoimatuotantoon, kuin toinen. Selvityksessä on kuvattu myös tuulivoimahankkeen yleiset hyvät toimintaperiaatteet ja hankekehityksen aikataulu.
Selvitystyön toteuttamiselle on saatu ympäristöministeriön 70% valtionavustus. Selvitystyön kokonaiskustannukset olivat 31 141 euroa ja toteutusaika 04/2022-12/2022.
Selvitystyötä kaupungin puolelta ohjasivat tekninen johtaja Janne Karhu sekä maankäyttöinsinööri Markku Mattinen. Selvitystyön laati Sweco Infra & Rail Oy.

Ennen kyselyyn vastaamista, on hyödyllistä tutustua selvitystyöstä tehtyyn raporttiin.
https://www.pudasjarvi.fi/tuulivoima/

Tuulivoimaselvitys
https://www.pudasjarvi.fi/wp-content/uploads/Pudasjarvi_tv-selvitys_raportti_20221209.pdf

Kohdekuvaukset
https://www.pudasjarvi.fi/wp-content/uploads/Pudasjarven_tuulivoimaselvitys_LIITE1_Kohdekuvaukset.pdf

Laadittavana oleva Pudasjärven tuulivoimaohjelma toteuttaa Pudasjärven kuntastrategiaa 2022-2030. Kuntastrategiassa yhdeksi menestystekijäksi on nostettu moderni puuteollisuus ja uusiutuva energia, luomme mahdollisuuksia uusiutuvaan energiantuotantoon, hyödynnetään tehokkaasti maa-, tuuli- ja aurinkoenergiamuotoja niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa kuntalaisten näkemyksiä ja tahtotilaa Pudasjärven tuulivoimaohjelman laatimiseksi. Miten tuulivoimakaavoitusta ja -rakentamista halutaan tulevaisuudessa Pudasjärvellä ohjata ja toteuttaa?

Kyselyyn vastataan anonyymisti, vastaajaa ei pystytä tunnistamaan. Vastaathan kyselyyn 5.2.2023 mennessä.


Kyselyn päättymisen jälkeen vastauskoostetta käsitellään valtuustoseminaarissa ja hyödynnetään osana tuulivoimaohjelman laatimista.

Kiitos kyselyyn vastaamisesta!

Last modified: 19.1.2023

Comments are closed.