Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on Pudasjärven kaupungin työllisyyspalvelujen järjestämää sosiaalihuoltolain ja työttömyysturvalain mukaista työllistymistä edistävää palvelua. Kuntouttavalla työtoiminnalla vahvistetaan asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Toiminnalla pyritään myös ehkäisemään syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuus työtoimintaan ja muihin palveluihin. Palveluiden suunnittelussa huomioidaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan henkilökohtainen tilanne.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuu on Pudasjärven kaupungilla ja sitä voidaan toteuttaa kaupungin omissa yksiköissä, yhdistyksissä, Oulunkaaren kuntayhtymän yksiköissä, valtion virastoissa, uskonnollisissa yhteisöissä tai säätiöillä. Pudasjärven kaupunki maksaa yhdistyksille korvausta kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä 10 euroa/osallistujan toimintapäivä.

Laki velvoittaa kuntaa ja TE-palveluja laatimaan aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymis-suunnitelman työttömällä työnhakijalle ja suunnitelma voi sisältää kuntouttavaa työtoimintaa. Pudasjärven kaupungin kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja koordinoi kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä, suunnittelee toimintaa, ohjaa ja arvioi toiminnassa olevia asiakkaita. Kuntouttavan työtoiminnan suunnittelussa kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja pyrkii huomioimaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan henkilökohtaisen tilanteen ja toiveet.

Kuka palveluja saa?

Kuntien on kuntouttavaa työtoimintaa koskevan lain mukaan järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille asiakkaille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva saa

  • joko työmarkkinatuen ja siihen liittyvän ylläpitokorvauksen mikäli siihen on oikeutettu tai
  • sekä osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset erillisen ohjeen mukaisesti

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan 1-4 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) velvoittaa kunnat sekä työ- ja elinkeinotoimistot järjestämään kullekin asiakkaalle sopivan palvelukokonaisuuden.

Toiminnan tueksi on laadittu käsikirja: Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja.

Kuntouttava työtoiminta

Varsitie 1
Hyvän olon keskus Pirtti
93100 Pudasjärvi

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja

puh. 040 826 6422

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Karhupaja

Teollisuustie 12
93100 Pudasjärvi

Jarmo Eskola, työvalmentaja
puh. 040 588 0124
jarmo.eskola@pohde.fi

Merja Paavola, työvalmentaja
puh. 040 548 7485
merja.a.paavola@pohde.fi

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja

Tiina Kuopus
puh. 040 826 6422
tiina.kuopus@pohde.fi