Valitus Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 19.5.2022 nro 74/2022

22.9.2022

Valitus Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 19.5.2022 nro 74/2022 (maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan yläpuolelta tilalla Rääppänä 615-401-32-19, Pudasjärvi, hakijana PEEAA Oy).

Vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava lupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vesilain nojalla antaman päätöksen sekä ojitustoimituksessa annetun päätöksen johdosta jätetty valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Julkinen kuulutus ja valitusasiakirjat on julkaistu Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html

Last modified: 22.9.2022

Comments are closed.