Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen

14.6.2021

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat 1.8.2021 alkaen, kun maksun perusteena olevat tulorajat nousevat 31%. Tulorajat vaihtelevat kuten aiemminkin perheen koon mukaan. Lisäksi sisarusten maksut alenevat siten, että toisen lapsen maksu on enintään 40% (nykyisen 50 %:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.

Korkein kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on edelleen nuorimman lapsen osalta 288€/ kk ja alin perittävä maksu on 27 €/kk. Toisen lapsen maksu on enintään 115€/kk ja seuraavien lasten maksu enintään 58€/kk.

Kaikki varhaiskasvatuksen asiakkaina olevat perheet saavat uuden asiakasmaksupäätöksen 1.8.2021 alkaen. 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.6.2021 hyväksynyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät tulorajojen ja maksuprosenttien muutokset noudatettavaksi 1.8.2021 alkaen.

Uudet tulorajat löytyvät tästä liitteestä (pdf).

Varhaiskasvatusmaksut kattavat valtakunnallisesti noin 10% varhaiskasvatuksen järjestämiskustannuksista.

Last modified: 15.12.2021

Comments are closed.