Vesilain mukainen lupahakemus

7.10.2022

Hakija
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut

Dnro
PSAVI/3579/2022

Asia
Pintamojärven säännöstelyä sekä Pirinojan patoa koskevien kalatalousvelvoitteiden tarkistaminen, Pudasjärvi ja Taivalkoski

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 7.10.–14.11.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Last modified: 7.10.2022

Comments are closed.