Yhteisöllisyysuutiset – marraskuu 2021

30.11.2021

Pudasjärven kaupungin valtuusto hyväksyi yhteisöllisyysohjelman helmikuussa 2021. Vuosikellon mukaisesti kaupungin osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia toimia raportoidaan kaksi kertaa vuodessa yhteisöllisyysuutisten muodossa. Palvelusuunnittelija kokoaa uutiset eri yksiköiden antamien raporttien perusteella. Tässä kooste loppuvuodesta 2021.

Kansalaisopisto

Koulutussuunnittelija Pasi Kemppainen:

Kansalaisopiston toiminnassa yhteisöllisyys toteutuu varsin laajasti, kun opiston kurssilaiset pääsevät paitsi sivistymään ja harrastamaan, myös tapaamaan toisiaan jokaiselle mielekkään tekemisen parissa. Kursseja järjestetään kuntalaisten kiinnostuksen mukaan ja opisto ottaa jatkuvasti vastaan uusia kurssi-ideoita. Sikäli kuin opettaja löytyy, tilat järjestyvät, riittävästi kurssilaisia ilmoittautuu ja opiston resurssit antavat mahdollisuuden, uusia kursseja voidaan käynnistää. Erityistä huomiota opistolla kiinnitetään kurssien järjestämiseen kylille, joissa harrastusmahdollisuudet ovat paljon vähäisemmät kuin Kurenalla. Osallistujaminimi kurssien järjestämiseen on myös kylillä pienempi kuin Kurenalla, jotta mahdollisimman moni kurssi toteutuisi eikä niitä tarvitsisi perua osallistujien vähyyden vuoksi.

Harrastamisen Pudasjärven malli on uusi tapa järjestää jokaiselle peruskoululaiselle vähintään yksi maksuton ja mieluinen harrastus koulupäivän yhteyteen. Toiminta alkoi keväällä 2021 pilottihankkeella Hirsikampuksella ja Lakarin koululla valtiolta saadun hankeavustuksen turvin. Nyt toiminta on laajentunut kaikille Pudasjärven kouluille ja sen on tarkoitus vakiintua pysyväksi toimintatavaksi, jonka kustannuksista vuosittain haettava valtionavustus kattaa 80%. Syksyllä 2020 järjestettiin kaikilla Pudasjärven kouluilla koululaiskysely, jolla kartoitettiin mieluisia harrastuksia. Näiden toiveiden pohjalta harrastuksia on keväästä 2021 lähtien järjestetty. Seuraava koululaiskysely toteutetaan näillä näkymin syksyllä 2022.

Liikuntatoimi

Liikunnanohjaaja Sampo Laakkonen:

Perhepeuhula on 0-6 vuotiaille tarkoitettu jokaviikkoinen liikuntatapahtuma. Perhepeuhulassa lapset, vanhemmat ja isovanhemmatpääsevät temppuilemaan telineillä, pelaamaan ja leikkimään yhdessä. Tämä toiminta on otettu hyvin vastaan.

Nuorisotoimi

Nuorisotyöntekijät Marita Hankila ja Eveliina Illikainen:  

Teimme syksyllä 2020 kattavan kyselyn lapsille ja nuorille ala- ja yläkouluissa, lukiossa ja OSAOlla. Kyselyn aihe oli Hyvän olon keskuksen nuorisotilan uudet kalusteet. Kyselyyn vastaajat saivat äänestää, millaista kalustetyylillä uusi tila kalustetaan. Osa nuorten toiveista toteutuu, jopa värien osalta. Sivukylän lapsille ohjaaja kertonut muista Hyvän olon keskuksen tulevista toiminnoista. Nuorisotoimi tekee säännöllisesti kyselyitä sosiaalisessa mediassa ja toimintojen aikana koskien toimintaa, joskus kyse on pienistä jutuista (esim. mitä syötävää tarjotaan) ja joskus isoista kuvioista (esim. syysloma). Nuorisotoimi on eri kanavien kautta pyrkinyt osallistamaan lapsia, nuoria ja aikuisia vanhan nuorisotilan päättäjäisiin. Olemme kyselleet toiveita ohjelman suhteen ja pyytäneet muistoja nuorisotilalla vietetyistä hetkistä. Muistoista tehdään kollaasi. Wautossa kävijöille tehtiin kaksi kyselyä, joista toinen kartoitti nuorten tilannetta Pudasjärvellä ja toinen palaute Wautosta.

Etsivä nuorisotyö

Etsivät nuorisotyöntekijät Juha Mertala ja Sari Pietilä:

Etsivät ovat jalkautuneet tänä eri puolille Pudasjärveä. Kuluvan vuoden aikana on ollut Kesäpaku toimintaa ja lisäksi yhdessä nuorisotoimen kanssa Wauto-auto. Nuoret saivat tilata Wauton sekä kesäpakun mihin halusivat. Yritimme toteuttaa myös nuorten toivomaa ohjelmaa/aktiviteetteja. Molemmat olivat erittäin suosittuja ja toivottuja.

Kirjasto

Tarja Hytönen & kumppanit kirjastosta:

Palvelut ovat olleet saatavina sekä kirjastolla että ekirjaston välityksellä koko viime vuoden ajan. Kirjastotila on ollut avoinna. Koronarajoitukset (mm. kävijärajoitukset) ovat estäneet tapahtumien pitämisen.

Senioriväestölle ei ole suunnattu suoraan näistä lukukampanjoista mitään, mutta oletuksena on, että he osallistuvat aikuisten lukukampanjoihin.

Lukupiiri

 • Kaisa Manninen vetänyt kaikille halukkaille lukupiiriä (aikuisten)

Finlandia-palkinto

 • lasten ja nuorten sekä aikuisten kauno- ja tietoehdokkaat koottu someen ja paikan päälle

Lukukampanjat sekä paikan päällä kirjapöydillä että somessa:

Lukukilpailu kouluille ja päiväkodeille

 • Suuri Luetaan! -lukukilpailu 15.3.-15.5.2021

Marko Väyrysen keikka Facebookissa ja kirjastossa: Viimeinen tunti, musiikkitapahtuma 27.8.2021

Tekninen ja ympäristötoiminta

Tekninen johtaja Janne Karhu:

 • Lakarin koulun historiaan peilaten remontin suunnittelu – julkinen tiedotustilaisuus Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolta valmistuvan lopputyöstä. Samalla kuultiin, miten tekninen aikoo ehdottaa Lakarin kunnostamista rakennuksen historiaa kunnioittaen.

Hallintoiminta

Palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin:

 • Kehittämis- ja toimintatukien kautta eri yhdistystoimijoille, ryhmille ja yksityishenkilöille jaettu tukia. Tukien avulla paljon erilaista yhteisöllistä toimintaa pitäjän ympäri. Muutamat yhdistykset ovat toteuttaneet retkiä tekemällä kyläkierroksia ostamalla samalla mm. palveluita eri toimijoilta. Erityisryhmille suunnatut ryhmät ilman erillistä maksua ovat olleet myös suosittuja.
 • Kaikille yhdistystoimijoille avoimet Kyläneuvostot on pidetty etänä helmi- ja huhtikuussa. Seuraava pidetään 3.11.2021 klo 17.30 alkaen Hyvän olon keskus Pirtissä. Mahdollisuus myös etäyhteyteen tuttuun tapaan Teamsin kautta.
 • Kuntastrategian valmistelussa tehtiin kyselyt sekä henkilöstölle että kuntalaisille. Kyläkaupoissa ja kirjastossa oli saatavilla paperisia lomakkeita, jos ei pystynyt antamaan palautetta kaupungin nettisivulla auki olleen kyselyn kautta.
 • EU-ruokajako yhteistyössä eri yhdistystoimijoiden kanssa eri kylille Kurenalan lisäksi. Vastuutahona SPR Pudasjärven osasto ja apuna LC Pudasjärvi Hilimat sekä vapaaehtoisena Tuomo Jokikokko. Järjestöyhdyshenkilö on auttanut uuden kokoonpanon kokoamisessa ja aikataulutuksessa ja muissa järjestelyissä.
 • Hyvän olon keskus Pirtin nimen äänestys kuntalaisille ja talon yhteisten tilojen äänestys taloon tuleville työntekijöille.
 • Vanhus- ja vammaisneuvosto otti kantaa HOK Pirtin opasteisiin ja niihin tehtiin muutoksia toiveiden pohjalta.
 • Vanhus- ja vammaisneuvoston kautta koottu vapaaehtoisista opastajat Hyvän olon keskus Pirtin käyttöönotto viikolle.
 • Torin kesätoiminnan varmistaminen ottamalla yhteyttä eri yhdistystoimijoihin Kurenalan kyläyhdistyksen puheenjohtajan pyynnöstä. Viiden viikon ajan torilla oli eri yhdistykset pitämässä yllä Tietopistettä ja myymässä mm. kahvia ja särvintä.
 • Tehty yhdessä Oulunkaaren kuntayhtymän digivastaavien sekä Poplin hankehenkilöiden kanssa kierros neljällä kylällä. Tilaisuuksissa käyty keskustelua etäyhteyslaitteiden käytön laajentamismahdollisuuksista kyläläisille, etälääkärivastaanotoista, reseptin uusimisesta kotoa käsin, opastettu etäyhteyden ottamisessa sekä viety Kansalaisopiston kursseista tietoa esitteiden muodossa. Palaute on ollut positiivista ja vastaavia tilaisuuksia on toivottu muillekin kylille.
 • Kaikille yhdistystoimijoille avoin virkistysilta Jyrkkäkoskella elokuussa
 • Kaupungin nettisivulla on ollut sähköinen palautekanava pitkään. Prosessia on auottu talon sisällä henkilökunnan kanssa. On sovittu, että asiakkaiden palautteisiin vastataan kahden päivän sisällä. Poissaolon aikana vastaus viivästyy, mutta palautteisiin vastataan heti, kun palataan töihin. Kiireellisissä tapauksissa asiakkaat voivat olla yhteydessä suoraan ostopalvelujen tuottajiin, joiden yhteystiedot myös löytyvät kaupungin nettisivuilta yhteystietojen kohdalta.

Kaupungin yksiköiden välillä yhteistyötä tiivistetty poikkihallinnollisilla asioiden valmisteluilla. Tahtoa yhdessä tekemiseen on mm. resurssipulan vuoksi. Palautteiden mukaan ainoastaan aika tahtoo olla kortilla. Positiivista palautetta on tullut mm. siitä, että on saatu hyviä uusia näkökulmia, kun on saatu lupa käyttää vähän enemmän aikaa suunnitteluun ja kuunneltu eri näkökantoja.

Kuvassa Wauton edessä Marita Hankila, Aseman Lapsien hankekoordinaattori Niilo Karjalainen sekä etsivät nuorisotyöntekijät Juha Mertala, Miikka Raiskio ja Sari Pietilä

Last modified: 24.1.2022

Comments are closed.