Yhteistuulen tuulivoimaosakaavat Pärjä ja Kivari, osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtävänä

4.1.2023

Pudasjärven kaupunki on päättänyt ryhtyä laatimaan Yhteistuulen Pärjän ja Kivarin tuulivoimaosayleiskaavoja. Suunnittelualueista Pärjä sijaitsee Pudasjärven Pärjänsuolta noin 5,4 km koilliseen ja Kivari noin 3,9 km lounaaseen.

Osayleiskaavat laaditaan siten, että niitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti.

Kaavoitusten vireilletulosta on ilmoitettu 30.11.2022 julkaistussa Pudasjärven kaavoituskatsauksessa.

Kaavoituksiin liittyvät osallistumis- ja arviointisuunnitelmat pidetään MRL 63 §:n mukaisesti nähtävänä 11. 01. – 31.1.2023 kaupungin internetsivuilla www.pudasjarvi.fi sekä kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimistossa, osoite Karhukunnaantie 6, Pudasjärvi.

Osallistumis- ja arviointiohjelmaa esitellään tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman yleisötilaisuuden yhteydessä keskiviikkona 18.1.2023 klo 17.00–19.00 (kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen) Pudasjärven Hyvän olon keskus Pirtin Kurkisalissa (Varsitie 1). Etäosallistumislinkki tulee verkkosivulle https://www.ymparisto.fi/yhteistuulentuulivoimaYVA ennen tilaisuutta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin liittyviä huomautuksia ja mielipiteitä voi jättää nähtävänäolon sekä kaavatyön aikana ehdotusvaiheeseen saakka kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, tekninen osasto, Karhukunnaantie 6 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Liitteet:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma – Yhteistuulen tuulivoimaosayleiskaava, Kivari

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma – Yhteistuulen tuulivoimaosayleiskaava, Pärjä

Lisätietoja antavat Puhuri Oy:n hankekehityspäällikkö Harri Ruopsa, +358 400 730 793, harri.ruopsa@puhuri.fi ja Pudasjärven kaupungin tekninen johtaja Janne Karhu, +358 405 443 219 janne.karhu@pudasjarvi.fi

Pudasjärvellä 04. 01. 2023
Janne Karhu
Tekninen johtaja

Last modified: 10.1.2023

Comments are closed.