EN | RU | FI

tuntiopettaja
apulaisrehtori
opettaja, biologia ja maantieto, 20B
koulusihteeri
resurssiopettaja, ala- ja yläluokat, lukio
opettaja, fysiikka, kemia, matematiikka
lehtori, uskonto, psykologia
opettaja, historia, yhteiskuntaoppi, filosofia
lehtori, matematiikka, fysiikka ja kemia, TVT
erityisopettaja, ala- ja yläluokat, lukio
opinto-ohjaaja
tuntiopettaja, kuvaamataito
opettaja, historia ja yhteiskuntaoppi, 19A
tuntiopettaja, käsityöt, matematiikka, 8E

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland