EN | RU | FI

luokanopettaja, 2B (HI yläluokat)
työvalmentaja
vesilaitoksen johtaja
asiakassihteeri
lehtori, englanti, ruotsi
asumisneuvoja
opettaja, historia, yhteiskuntaoppi, filosofia
kouluterveydenhoitaja
luokanopettaja
koulunkäynninohjaaja
opinto-ohjaaja
opettaja, englanti, psykologia, 18B
koulunkäynninohjaaja
hyvinvointipäällikkö

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland