EN | RU | FI

luokanopettaja, 3B
työvalmentaja
vesilaitoksen johtaja
asiakassihteeri
asumisneuvoja
opettaja, historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, 7C
kouluterveydenhoitaja
luokanopettaja
koulunkäynninohjaaja
opinto-ohjaaja
koulunkäynninohjaaja
hyvinvointipäällikkö
tuntiopettaja, fysiikka, kemia, matematiikka, 7D
mediatuottaja

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland