EN | RU | FI

asiakassihteeri
lehtori, fysiikka, kemia, matematiikka
erityisopettaja
ruokapalvelupäällikkö
asiakassihteeri
opettaja, historia ja yhteiskuntaoppi, 19A
kaupunginjohtaja
monikulttuurisen työn koordinaattori
tuntiopettaja, käsityöt, matematiikka, 8E
ympäristötarkastaja, Pudasjärvi
erityisopettaja
kulttuurisuunnittelija
päivähoidon ohjaaja
yleinen edunvalvoja
kaupunginhallituksen puheenjohtaja

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland