Yli-Iin Kynkäänsuon tuuli- ja aurinkovoima-alueen osayleiskaava

30.11.2022

Yli-Iin Kynkäänsuon tuuli-ja aurinkovoima-alueen osayleiskaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen

Neova Oy (1.1.2023 alkaen Vapo Terra Oy) suunnittelee Kynkäänsuon tuuli-ja aurinkovoima-alueen rakentamista Oulun kaupungin Yli-Iin alueelle. Kaava-alueelle suunnitellaan enintään 15 tuulivoimalan ja enintään 140 ha laajuista aurinkovoima-alueen rakentamista. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 7–10 MW. Verkkoliityntäpaikkana on Hervan sähköasema. Tuulivoimaloiden määrä ja aurinkovoima-alueen laajuus tarkentuvat suunnittelun ja vaikutusten arviointien edetessä.

Kynkäänsuon osayleiskaava-alue (n. 1800 ha) sijaitsee noin 18 km Yli-Iin keskustasta ja noin neljä kilometriä Tannilan kylästä koilliseen. Kaava-alue rajautuu pohjoisesta Iin kunnanrajaan ja Pudasjärven kunnanrajaan on etäisyyttä lähimmillään noin kaksi kilometriä.

Tuuli-ja aurinkovoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan maankäyttö-ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan erillismenettelynä, jolloin ympäristövaikutukset selvitetään YVA-lain mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä kaavoituksen rinnalla.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta on kokouksessaan 20.9.2022 § 521 päättänyt kuuluttaa osayleiskaavan vireille sekä asettaa osallistumis-ja arviointisuunnitelmannähtäville. Osallistumis-ja arviointisuunnitelmaon julkisesti nähtävillä 30.11.2022–9.1.2023välisen ajan seuraavissa osoitteissa:

Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää osallistumis-ja arviointisuunnitelmastamielipide. Mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 9.1.2023 sähköisesti osoitteella kirjaamo@ouka.fi tai postitse osoitteella Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI. Mielipiteen otsikoksi: Mielipide OUKA/6163/10.02.02/2022.

Osayleiskaavan OAS:sta sekä YVA-menettelyn arviointiohjelmasta pidetään tiedotus-ja keskustelutilaisuus ti 13.12.2022 klo 18–20 Yli-Tannilan toimitalolla Laaksolantie 11, 91240 Tannila. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Tilaisuuteen on etäosallistumismahdollisuus, jonka linkki julkaistaan kaupungin verkkosivulle www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/kynkaansuontuulivoima sekä ympäristöhallinnon verkkosivulle www.ymparisto.fi/kynkaansuontuulivoimaYVA.

Lisätietoja antavat

Oulun kaupungin yleiskaavasuunnittelija Matti Konttinen, puh. 040168 5354, matti.konttinen@ouka.fi

Kaavakonsultti Plandea Oy:n projektipäällikkö Pekka Kujala, puh. 040726 6050, pekka.kujala@plandea.fi

Hankevastaava Neova Oy:n projektijohtaja Lauri Alanen, puh. 050379 3578,lauri.alanen@neova-group.com

Last modified: 1.12.2022

Comments are closed.