Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

21.2.2023

Hakija
Neova Oy

Dnro
PSAVI/3772/2022

Asia
Haukkasuon turvetuotantoalueen lohkoja 4–8 koskeva jälkihoitosuunnitelma ja ympäristöluvan rauettaminen, Oulu ja Pudasjärvi

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 21.2.–30.3.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Last modified: 21.2.2023

Comments are closed.