Ilmailulinja

Lukiolainen lentokoneen ohjaimissa taivaalla

Pudasjärven lukion ilmailuopetuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvä yleissivistys ja parantaa opiskelijoiden jatko-opintokelpoisuutta eri ilmailualan ammatteihin.

Opintojen aikana opiskelijat oppivat lentotoiminnassa tarvittavat tiedot ja saavat käytännön opetuksen lentolupakirjan edellyttämien lentotuntien osalta. Opiskelijat voivat suorittaa joko ultrakevyen moottorilentokoneen tai purjelentokoneen lupakirjan lukio-opintojen aikana.

Kursseilla noudatetaan yksityislentäjän koulutuksen PPL(A) koulutusohjelmaa, joka täyttää yleiseurooppalaiset JAR-vaatimukset ja samalla kansallisten ilmailumääräysten vaatimukset. Opinnot edistävät opiskelijan mahdollisuuksia ilmailualan jatko-opintoihin pääsemisessä.

Johdanto- ja tutustumiskurssin aikana annetaan opiskelijoille laaja käsitys ilmailualasta eri näkökulmiin ja itsenäiseen työskentelyyn perustuen. Teoria ja käytännön opinnot suoritetaan osin verkko-oppimisympäristöjä hyödyntäen sekä lähiopetuksena, jolloin opintoja voi olla myös iltaisin, viikonloppuisin tai koulun loma-aikana (esim. purjelentotunnit kesä- ja viikonloppujen aikana).

Sisältö

Ilmailuopinnot suoritetaan lukio-opintojen ohessa kolmen vuoden aikana. Ilmailuopinnot toteutetaan yhteistyössä Pudasjärven ja Oulun ilmailukerhojen kanssa sekä Suomen urheiluilmailuopiston teoriaopintojen muodossa. Pudasjärven lukio järjestää I vuoden alussa järjestettävästä ilmailun johdantokurssista.

Lukio I

Johdanto ilmailualalle ja tutustumiskurssi

Lukio II

Teoriaopinnot (syyslukukausi) ja lento-opintojen aloitus (kevät)

Lukio III

Lento-opinnot (syksy) ja lupakirja taskussa marras-helmikuu.

Valinta

Ilmailulinjalle haetaan yhteishaussa (Pudasjärven lukio – ilmailulinja).
Opintomenestyksen (lukuaineiden keskiarvo) ja liikunnan numeroon perustuen 15-20 oppilasta kutsutaan huhti-toukokuussa järjestettäviin haastatteluihin. Haastattelussa osoitetun motivaation ja soveltuvuuden sekä aikaisemman opintomenestyksen perusteella valitaan 10 aloittavaa opiskelijaa.

Kustannukset

Opiskelu ilmailulinjalla on maksutonta. Opiskelijat kustantavat itse esim. lääkärintarkastus- ja viranomaismaksuja (esim. Trafin rekisteröintimaksu).
Opiskelijoilla on maksuton kouluruokailu, välipala sekä kouluterveydenhuolto. Ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat saavat kerran kuukaudessa matkatuen kotipaikkakunnalleen (halvimman kulkuneuvon kustannusten mukaan).

Pudasjärven kaupunki avustaa vuokra-asunnon saamisessa ja asuntotilanne Pudasjärvellä on hyvä. 

Rehtori

Susanne Nyman
puh. 040 646 4573
susanne.nyman@pudasjarvi.fi

Opinto-ohjaaja

Kaisa Liikanen
puh. 040 575 8704

kaisa.liikanen@pudasjarvi.fi