Toimipisteet

Koululuokka ja opettaja

Pudasjärven peruskoulu koostuu kuudesta toimipisteestä, joista kaksi, Hirsikampus ja Lakari, toimivat keskusta-alueella, muut neljä Hirvaskoskella, Kipinässä, Sarakylässä ja Syöttellä. Hirsikampuksella sijaitsee 0-6 -vuosiluokan lisäksi 7-9 -vuosiluokan yläkoulu sekä lukio.

Pudasjärven peruskoulua johtaa rehtori, kaksi apulaisrehtoria ja toimipisteiden koulunjohtajat.

Pudasjärven peruskoulu

Pudasjärven Hirsikampus
Nyynäjäntie 5
93100 Pudasjärvi

Rehtori
Susanne Nyman, 040 614 9705

Apulaisrehtorit
Hely Forsberg-Moilanen, 050 441 7791
Simo Silander, 040 560 9840

Koulusihteerit
Heli Aamuvuori, 040 186 1916
Anu Riippi, 040 826 6442

Henkilöstön yhteystiedot