Jätehuolto

Ajankohtaista

Kiertokaaren jäteauto

Pudasjärven jätehuollon järjestää Kiertokaari Oy. Yritys on kunnallinen osakeyhtiö, jonka osakas myös Pudasjärven kaupunki on. 

Jätehuollon piiriin kuuluvat omakotitalot, vapaa-ajan asunnot sekä kerros- ja rivitalot. Kiertokaari vastaa myös siirtokuormausaseman ja Ekolanssin toiminnasta.

Seudullinen jätehuoltojaosto

Kunnallisena jätehuoltoviranomaisena toimii seudullinen jätehuoltojaosto, jossa Pudasjärveltä on yksi edustaja. Jaoston toimikausi on valtuustokausi.

Jaosto vastaa ja päättää toimialueellaan kulloinkin voimassa olevan jätelain mukaan kunnalle säädetyistä  viranomaistehtävistä. Näitä ovat mm.

  • Oulun seudun jätehuoltomääräysten antaminen ja poikkeamisen myöntäminen määräyksistä
  • jätteenkuljetuksen järjestäminen
  • jätteenkuljetusrekisterin ylläpitäminen
  • kunnalliseen jätehuoltoon kuulumisesta poikkeaminen
  • jätetaksan hyväksyminen
  • jätemaksujen määrääminen ja maksuunpano sekä muistutusten käsittely

Kiertokaari Oy

puh. 08 5584 0020 (ma-pe klo 8-15)

toimisto@kiertokaari.fi
www.kiertokaari.fi

Seudullinen jätehuoltojaosto

Pudasjärven edustaja 2021 – 2025
Janne Majava
janne.majava@pudasjarvi.fi