Purkamisluvat

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman lupaa asemakaava-alueella ja alueella jossa on voimassa 53 §:n mukainen rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet vaativat erityistä harkintaa.

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). (Maankäyttö- ja rakennuslaki 127 §).

Purkutyössä on noudatettava Pudasjärven kaupungin 15 § jätehuoltomääräyksiä ja purkutöistä on tehtävä suunnitelma.

Kaavakkeen lisäksi

  • asemapiirros 1:500 tai 1:1000, jossa selviää tarkemmin suoritettava purkutyö (esim. purettavat ja jäävät rakennukset) , 1 kpl
  • ote rakennuskaava-alueella kaavakartasta tai haja-asutusalueella 1:10 000 kartasta, johon tulee merkitä purettava kohde, 1 kpl
  • jäljennös omistusoikeuspaperista, 1 kpl

Hakemuksen palauttaminen

Pudasjärven kaupunki
Rakennusvalvonta
PL 10, 93101 Pudasjärvi

Rakennusvalvonta
PL 10, Varsitie 7
93101 Pudasjärvi

Puh. 040 826 6575

Asiakaspalvelu
ma klo 9-11 ja 12-15
ti ei asiakaspalvelua
ke-pe klo klo 9-11 ja 12-15