Kuntalaisaloite

Ote vaakunasta

Ennen kuntalaisaloitteen tekemistä kannattaa harkita palautteen antamista: palautteeseen voit saada vastauksen jopa samana päivänä. Kuntalaisaloite on menettelyltään raskaampi ja hitaampi, joten voit joutua odottamaan vastausta useita kuukausia ja joskus pitempäänkin. 

Tee kuntalaisaloite silloin, kun asialla on laajempaa, koko kaupunkia koskevaa merkitystä. Sellainen voi olla esim. aloite kaavoituksesta, aloite palveluiden järjestämisestä asuinalueelle, aloite kouluverkon muuttamisesta.

Toimi näin

Tee Pudasjärven kaupungin toimintaa koskeva aloite Kuntalaisaloite.fi-palvelussa tai toimita aloitteesi kirjallisesti kaupungin kirjaamoon. Muista kirjata aloitteeseen yhteystietosi, sillä aloitetta ei käsitellä ilman yhteystietoja. Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla.