Konsernipalvelut

Konsernin toiminnan ohjaus tapahtuu Pudasjärven kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen (pdf) mukaisesti. Konsernin toiminnan ohjaus tapahtuu käytännössä konserniyhteisöjen yhtiökokousedustajiksi ja hallituksen jäseniksi valittujen luottamushenkilöedustajien toimesta sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksillä konserniin liittyvissä asioissa.

Valtuusto asettaa talousarviossa kaupungin konserniin kuuluville tytäryhteisöille toiminnallset ja taloudelliset tavoitteet. Konserniyhtiöt antavat tavoitteidensa toteutumisesta selkoa osavuosikatsausten yhteydessä sekä kaupungin tilinpäätöksiin sisältyvissä talousarvion toteutumisvertailuissa.

Pudasjärven Vuokratalot Oy

Pudasjärven Vuokratalojen logo

Pudasjärven Vuokratalot Oy on Pudasjärven kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö. Yritys on perustettu vuonna 1975 ja se on Pudasjärven suurin vuokranantaja.

www.pudasjarvenvuokratalot.fi

Kairan Kuitu Oy

Kairan Kuidun logo

Kairan Kuitu Oy on Pudasjärven kaupungin ja Taivalkosken kunnan omistama verkkoyhtiö, joka rakentaa valokuituverkkoa em. alueille.

www.kairankuitu.fi

 

Pudasjärven Kehitys Oy

Pudasjärven Kehityksenl logo

Pudasjärven Kehitys Oy:n päätehtäviä ovat yrityskehitys, toimintaympäristön kehittäminen ja aluemarkkinointi.

www.pudasjarvenkehitys.fi

Pudasjärven Lämpö Oy

Pudasjärven Lämmön logo

Yhtiö tuottaa ja jakelee energiaa Pudasjärven keskustaajaman Kurenalan alueella.

www.asiakastieto.fi

Kiinteistö Oy
Pudasjärven Hirsikunnas

Yritykseen kuuluu kaksi rakennusta, joissa on pääosin toimistotiloja. Yhtiö kuuluu 100 % Pudasjärven kaupungin konserniin tytäryhtiönä.

www.asiakastieto.fi

Kiinteistö Oy
Pudasjärven Harjus

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Uutela-nimistä tilaa Pudasjärvellä sekä sillä sijaitsevia rakennuksia.

www.asiakastieto.fi

Pudasjärven Kyläverkot Oy

Yhtiön tehtävänä on rakentaa runkoverkosta haarautuva kyläkohtainen valokuituverkko.

www.asiakastieto.fi

Kiinteistö Oy
Pudasjärven Teurastamo

Yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja vuokrata Pudasjärven teurastamon toimitiloja.

www.asiakastieto.fi