Kiinteistöjen kunnossapito

Pudasjärven kaupunki käyttää kiinteistönhoidossa sähköistä tietojärjestelmää (BEM), johon kerätään tietoa rakennuksien huolloista ja muista rakennuksen kunnossapitoon liittyvistä asioista.

BEM- järjestelmä on kiinteistötietojärjestelmä, joka on työkalu kiinteistön suunnitelmallisen hoito- ja huoltotoimen, tila- ja laitetietojen, kunnossapidon ja sisäilma-asioiden hallintaan sekä kiinteistön auditointeihin.

Kiinteistön sähköinen huoltokirja helpottaa ja tehostaa päivittäistä toimintaa ja mahdollistaa kustannustehokkaamman kiinteistöjen ylläpidon. Tietojärjestelmän kautta saamme läpinäkyvyyttä kiinteistönhoitotyöhön ja epäkohtien ilmetessä mahdollistamme nopean reagoinnin vikatilanteissa.

Tilakäyttäjien on ilmoitettava kaikki kiinteistönhuoltoon ja siivoukseen liittyvät huolto- ja käyttäjäpalvelutoimenpiteet sekä palautteet järjestelmän kautta. Kiinteistönhuollon palvelupyynnöt jätetään tietojärjestelmään kaupungin sisäisestä verkosta (Pelkka) etusivulta tai Pudasjärven kaupungin verkkosivuilta.

Kaupungin omistamien kiinteistöjen kiinteistönhoito, taajama

KHRiekki Oy
041 314 7741 (24/7 -päivystys)


Kaupungin kiinteistöjen piha-alueiden ja yleisten alueiden kunnossapito

Kuljetuspudas Oy
Puh. 0400 184 843
teemu@kuljetuspudas.fi


Kaupungin omistamien kiinteistöjen siivouspalvelut, taajama

L&T Siivous Oy
050 385 36232 (klo 7 – 16)