Moottorikelkkailu

Moottorikelkkailijat Syötteellä

Pudasjärvellä mahtuu moottorikelkkailemaan! Pitäjän rajojen sisäpuolella kulkee noin 500 kilometriä moottorikelkkauria maisemien vaihdellessa tasaisista suolakeuksista vaarojen jyrkänteisiin.

Syöte monipuolisine palvuluineen toimii eräänlaisena kelkkailun solmukohtana, josta on helppo jatkaa matkaansa vaikka Lapin perukoille!

Sivun sisältö

Lupa-infoa

Pudasjärven alueen urilla ajettaessa (mm. Pudasjärvi-Syöte väli ja Syötteen alue) tarvitaan Metsähallituksen uralupa. Lisätietoa uraluvista löydät Metsähallituksen sivuilta, josta saat sen myös helposti hankittua.

Lupien myyntipaikkoja

  • Neste Pudasjärvi, Pietarilantie, p. 08 822 522
  • Syötteen luontokeskus, Syöte, p. 0206 39 6550
Edellä mainittujen myyntipaikkojen lisäksi lupia myyvät Suomessa useimmat Metsähallituksen asiakaspalvelupisteet. Paikkakuntalainen voi hankkia maksuttoman uraluvan Metsähallituksen sivuilta.

Moottorikelkkareitit ja -urat​

Pudasjärveltä lähtee ura Syötteelle ja virallinen moottorikelkkareitti Ylikiiminkiin saakka. Oulusta pääsee täten virallisia reittejä pitkin Pudasjärvelle ja sitä kautta Syötteelle. Syötteeltä lähtevät reitit Ranualle, Taivalkoskelle, Posiolle ja Puolangalle, eli Iso-Syötteen voi sanoa toimivan Pudasjärven kelkkailun solmukohtana. Pääasiallisesti Pudasjärven kelkkareitit ovat Metsähallituksen mailla olevia uria, joille ulkopaikkakuntalaiset tarvitsevat Metsähallituksen uraluvan. Pudasjärvi – Ylikiiminki välille lupaa ei kuitenkaan tarvitse, sillä se on virallinen kelkkareitti.

Urien ja reittien pituudet

Pudasjärvi – Ylikiiminki 87 km
Virallinen reitti, jota kautta pääsee mm. Ouluun.

Pudasjärvi – Syöte 58 km
Pudasjärven kelkkaurapoolin kunnossapitämä ura. Kunnostetaan useita kertoja talven aikana tampparilla.

Syöte – Ookastoppi 26 km
Urapoolin useasti talven aikana tampparilla kunnossapitämä ura.

Ookastoppi – Puolangan raja 59 km
Suhteellisen vähän käytetty ura, joten siellä saattaa toisin ajoin päästä pöllyttämään umpista.

Syöte – Posion raja (Pärjänjoki) 16 km
Urapoolin muutamia kertoja talvessa tampparilla kunnostama ura.

Syöte-Ranuan raja 51 km
Muutamia kertoja talven aikana tampparilla kunnostettava ura. Uran varresta löytyy Rytingin kauppa, josta saa elintarvikkeita ja polttoainetta.

Syöteympyrä 22 km
Eniten kunnostettu ja pisimpään keväällä auki oleva ura, joka kiertää Syötteen lähialuetta. Kesällä 2008 peruskunnostettu: rakennettu ojien ylityksiä, levennetty ja asennettu koko Syötteen alueelle uudet opasteet. Kesällä 2009 valmistui reitin yhteyteen taukopaikka, Kettutupa.

Syöte – Pytkynharju 7 km
Syötteeltä Pudasjärvelle olevan uran varressa. Kunnostus useita kertoja kauden aikana.

Syöte – Rytingin kauppa 30 km
Syöte-Ranua -uran etappi. Kunnostetaan tampparilla useamman kerran kauden aikana.

Pudasjärvi – Rytingin kauppa 67 km
Pudasjärveltä Syötteelle menevältä uralta haarautuu Ranualle menevälle uralle ennen Syötettä. Kunnostukset Pudasjärvi – Syöte ja Syöte – Rytingin kauppa/Ranuan raja -aikataulujen mukaan.

Pudasjärvi – Niemitalon Juustola 35 km
Ylikiimingin reitin etappi, joka haarautuu virallisesta moottorikelkkareitistä. Tauon paikasta löytyy ravintola ja kahvio.

Pudasjärvi – Livon kylä 30 km
Ura haarautuu n. 13 km Pudasjärveltä Syötteelle menevältä uralta kohti Livon kylää. Kylän koululta löytyy kahvio, josta saa myös elintarvikkeita. Kunnostus Pudasjärvi – Syöte välillä urapoolin tampparilla ja siitä haarautuvan pätkän kunnossapidon hoitaa Livon kylätoimikunta lanalla. Uran varrelta löytyy laavu.

Pudasjärvi – Oulu/Yli-Ii – Ii 65 km
Ura haarautuu n. 13 km Pudasjärveltä Syötteelle menevältä uralta kohti Livon kylää ja edelleen Siuruan kautta Yli-Iihin. Livon ja Yli-Iin väliltä löytyy laavu tauon pitämiseen.

Reittien kunnossapitoaikataulu 2024

Reitti / viikko12345678910111213141516
Kurenala – Pytky – Syötexxxxxx
Syöte – Ookastoppixxxxxx
Syöte – Posioxxxxx
Syöte – Ranuan rajaxxxxxx
Syöteympyräxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Syöte – Rytingin Palvelu
Ookastoppi – Puolangan raja
Pudasjärvi – Ylikiiminkixx

Pudasjärven kelkkaurapooli

Pudasjärven kelkkaurapooli Ry (y-tunnus: 2290224-0)

Kelkkaurapooli Ry:n tehtävät

Kelkkaurapooli Ry:n tavoitteena on edistää moottorikelkkailua ja lisätä siitä saatavia matkailutuloja huoltamalla talviaikaisia moottorikelkkareittejä sekä moottorikelkkauria. Kelkkaurapooli toimii yksityisellä ja julkisella rahoituksella.

Yleistä tietoa moottorikelkkaurista ja -reiteistä

Pudasjärven kelkkaurapooli on antanut Pudasjärven kaupungin alueen kelkkareittien hoidon urakalla tehtäväksi Syötteen Maansiirto Oy:lle. Kelkkaurien kunnostus tehdään kelkkaurapoolin johtokunnan antaman aikataulun sekä johtokunnan nimeämän yhteyshenkilön kelkkauran tasosta antamien ohjeiden mukaisesti.

Pudasjärven kelkkaurapooli myy kannatustarroja, joiden tuotto käytetään suoraan urien hoitamiseen. Kannatustarran hinta on 30,00 euroa, ja sen voi ostaa moottorikelkkailukauden aikana tietyistä paikallisista yrityksistä.

Metsähallitus ylläpitää moottorikelkkauria valtion mailla. Urat ovat maksullisia, epävirallisia reittejä. Moottorikelkkaurille tarvitset henkilökohtaisen tai perheen yhteisen uraluvan. Tällä luvalla voit kelkkailla kaikilla urilla, jotka löydät Metsähallituksen urakartastosta.

Kelkkaurapoolin johtokunta 2021 – 2022

Joona Österberg, puheenjohtaja
Heino Ruuskanen, sihteeri
Markus Pyttynen
Jani Korkiakoski
Tiina Saarela, Syötteen keskusvaraamo
Jarkko Karjalainen, Syötteen mökkiläisyhdistys
Marko Rautio
Markku Rytinki, Syötecamping

Mikäli Sinä olet kiinnostunut

parantamaan kelkkailureitistön kuntoa, voi osallistua kelkkaurapoolin toimintaan

  1. Liittymällä kelkkaurapoolin jäseneksi. Tiedustelut: Heino Ruuskanen 0400 346 097
  2. Maksamalla tukimaksun kelkkaurapoolille tällä pankkisiirrolla

Kelkkaurien ylläpito pyritään järjestämään yhteisvastuullisesti kaikkien Pudasjärven alueella kelkkailusta hyötyvien osapuolien kesken. Liitythän mukaan reittien ylläpidon verkostoon!