Iijoki

Tämä koskiselostus käsittää Taivalkosken Jokijärven ja Pudasjärven Kipinän välisen osuuden.

Melontareitti on kartoitettu heinäkuussa 1994. Jokijärvi-Taivalkoski keskivedellä, Taivalkoski- Kipinä vähällä vedellä. Isolla vedellä koskiluokitus voi nousta yhdellä pykälällä. Kartoitukset tekivät Jussi Riihinen ja Mauno Heikkilä.


Koskista on esitetty kosken nimi, luokitus ja pituus (m).

Niskakoski I 50
Kapea, nopea virta, kaartaa vähän vasemmalle.
Sisäänmeno lähes vasemmasta reunasta, läheltä kesämökkiä.
Isolla vedellä varottava toista sisäänmenoväylää, sen alla on voimakas takaisinimu.

Hevonperse I 200
Koski on aika mutkainen ja lyhyt, päävirtaus helposti havaittavissa.

Helminpaita II 50
Kivi kosken oikealla rannalla noin puolivälissä koskea.
Isolla vedellä suurehkoja aaltoja. Tilaa laskea reilusti.

Taljankoski II 500
Kiviä rantojen tuntumassa, S-mallinen, päävirtaus näkyy helposti.

Saarikoski II 100
Saari näkyy hyvin. Isolla vedellä voi laskea kumpaakin puolta. Vasen reitti on kuitenkin parempi. On laskettava läheltä vasenta reunaa. Hankala kivi noin 4-5 m rannasta. Reitti kulkee vasem­man reunan ja kiven välistä. Kosken loppupäässä isoja aaltoja.

Kumpukankaan / Hepokönkään kämppä
Niva. Hyvä virtaus useita satoja metrejä.

Jäniksenposki I 100
Päävirtaus helppo löytää.

Pikku-Juurikka I
Hyvä virtaus jatkuu.

Juurikkakoski I
Selvä päävirtaus.

Sauvajuurikka II 100
Sivuhaara vasemmalle. Pääuoma paras, kiviä rantojen tuntumassa, sekä kosken lopussa, laskettava tarkkana. Voimakas virtaus jatkuu.

Pikkujuurikka I
S:n muotoinen, voimakas virtaus.

Kallioinen II 50
Kalliorantaa oikealla. Varminta laskea päävirtaa kallion tuntumassa. Isohkoa aaltoa, voimakas virtaus jatkuu. Seuraavaksi saaria, kannattaa valita isoimmin virtaava väli. Paljolla vedellä ei vaikeuksia.

Hela I

Saunakari I 50
Vähällä vedellä valitse pitempi vasen väylä, oikea matalampi.

Väljänkoski II 100
Isolla vedellä isohkoa aaltoa, joki kapenee huomattavasti.

Näveri I 500
S:n mallinen, helppo koski.

Haarakari I
Voimalinjan jälkeen oikea ranta kivinen, päävirtaus helppo havaita.

Myllykoski II 200
Joki kääntyy jyrkästi oikealle, matalahko. Vähällä vedellä kivinen. Sisään vasemman rannan tuntumasta, edessä kaksi saarta, keskiväylä paras.

Vaahti I
Viimeinen koski ennen Taivalkoskea. Helppo. Virta loppuu kohta tämän jälkeen.

Taivalkoski III 500
Koski on vaativa laskettava. Lähtö padon alapuolelta oikealta rannalta. Vedenjuoksutus määrää kosken voiman. Maantiesillan alla välillä kasvaa taaksepäin kaatuva pystyaalto, jonka koko vaihtelee. Jos osuu korkeaan aaltoon hiljaisella vauhdilla, on nurinmeno lähellä. Koski pienenee nopeasti ja kääntyy oikealle, vasemman rannan puolella on vähemmän kiviä. Myös kosken lop­puosa vaatii tarkkaavaisuutta.

Turvakko I-II 5000
S:n mallinen, voimakas virtainen, välillä koskeksi muuttuva jokiosuus Kostonjoen yhtymäkohtaan asti. Muutaman sadan metrin päässä joki laskee Turvakonlampeen, syvin väylä etuvasemmalla. Lammen jälkeen virtaus voimistuu Ohtaojan suun kohdalla. Pientä koskea ja hyvä virtaus jatkuu Koivukoskelle asti.

Koivukoski I 1000
Vähällä vedellä vasemmalta sisään ja siitä yli oikeaa rantaa kohti ja lopuksi keskeltä alas.

Pirinkoski I 1500
Vähällä vedellä muutama kivi. Helppo löytää päävirtaus. Lopussa mataloituu.

Jurmunkoski I-II 2000
Vähällä vedellä kiviä. Keskivedellä koko joki käytettävissä. Loppuu Jurmun lampeen. Suistomaista, muutama pikku saari lopussa. Pääuoma helposti havaittavissa. Normaalia S-mutkia. Lopussa suistomaista, koski mataloituu ennen Jurmunlampea.

Hiekkarinne I
Oikealla jyrkkä hiekkarinne. Mutkainen pikkukoski.

Kallioinen I 5000
Reitti löytyy helposti, lopussa lasketaan vasemman rannan tuntumassa.

Hautakoski I 5000
Väylät helposti havaittavissa.

Suoperänkoski I 100
Melkein pelkkää virtaa. Vasemmalla kivimuodostelmaa, josta keskivedellä muodostuu sivuaalto.

Viitajainen I
Keskellä kivisaareke, oikealla syvempää, josta löytyy helppo väylä. Hyvää virtausta jurmun sillalta asti. Tukinlaskupaikka vasemmalla rannalla, sen kohdalla n. 20 m pitkä, vähällä vedellä matala koski.

Parviainen I 200-3000
Pääväylä helppo havaita, koko joki käytössä. Parviaisen jälkeen muutaman sadan metrin päässä vasemmalle kaartava, pieni I-luokan koski.

Helankoski I
Loivaa mutkaa, rannalla pieniä kallioniemekkeitä. Toisen nikaman jälkeen vasemmalla kallioniemeke, josta hyvä virta joen oikeaan reunaan asti, pikkukoski jatkuu virtana eteenpäin.

Räpätti I
Tyypillinen S mutkainen koski. Väylä helposti havaittavissa, virtaus jatkuu.

Kellokoski I
Laskee saarten välistä Kellonlampeen. Vähällä vedellä keskiväylä on paras. Keskivedellä muitakin vaihtoehtoja.

Kaakatti I
Lapinlammen jälkeen alkaa hyvänä virtana, kaartaa lievästi oikealle. Vähällä vedellä kiviä, muuten koko joki käytettävissä.

Lapinkoski I 600
Lasketaan vähällä vedellä keskeltä tai oikeasta reunalta, väylä erottuu selvästi. Koski madaltuu lopussa kovasti, vasen ranta hieman syvempi. Keskivedellä koko joki laskettavissa. Erittäin matala loppu.

Honkakoski I-II 1500
Laskee saarien välistä, pääuoma helppo havaita.

Ervasti I
Sillan jälkeen sisään oikeasta reunasta. Vähällä vedellä vaihdetaan puolta vasemmalle, josta keskelle ja aivan saaren takaa taas vasemmalle. Pääuoma helposti näkyvä. Pitkä helppo koski, virtaa ja pientä aallokkoa.

Kurenkosket I-II (III)
Alussa vasenta laitaa tai keskeltä ja oikealle karin vierestä noin 30 m ja vasemmalle ja taas oikealle. Ensimmäinen saari ohitetaan vasemmalta. Siinä on syvin vesi. Keskivedellä voi ohittaa myös suorinta reittiä.

Myllykari 2000
Vasenta laitaa, selvä väylä, virta vaihtaa jatkuvasti puolta. Hyvää voimakasta virtausta.

Kaarteenkari I
200 m alaspäin pienten saarten jälkeen.

Lammelankari
200 m alaspäin virtaus heikkenee. Karin päästä vasenta reunaa kohti ja sitten keskelle.

Vainionkari
200 m alaspäin virtaus heikkenee. Karin päästä vasenta reunaa kohti ja sitten keskelle.

Lapinkorva 800
Helposti näkyvä pääväylä, isohkoja aaltoja, joki kapenee.

Haapokari 1000
Vasemmalta tiukasti oikealle linkkimaston puoleiselle rannalle ja keskelle. Maston kohdalla voimakas virtaus. Mastosta noin 1 km:n päässä oikealla näkyy soratörmä. Sen tuntumasta lasketaan lampeen. Pysytään päävirtauksessa ja käydään vasemman rannan tuntumassa ja tiukasti oikealle kohti soratörmää. Lasketaan viimeinen koski Ylilampeen.

Oulu-Kuusamotien silta
Hyvä virtaus Mursunlampeen. Mursunlammesta Koivusaaren oikealta puolelta noin 1,5 km pitkä väylä Pudasjärvelle. Pitkät suvannot alkavat ennen Kipinänkoskea. Matkalla on vain yksi niva maantiesillan alla.

Kipinänkosket II-III
Yläosassa noin 1 km ennen siltaa keskellä isoa aaltoa, kannattaa väistää, ne näkyvät kauaksi. Joen päävirtaus tekee tuttua S-mutkaa jatkaen siltaa kohti. Silta on parasta ohittaa keskipilarin oikean reunan tuntumasta. Siltaa ennen pikku stoppari, enempi oikealla sillan alla isompi, sekä kaatuvaa, terävää aaltoa pääväylän vasemmalla puolella 2 pikkustopparia.
Sillan alta hieman oikealle kiertäen kohti 50 m:n päässä näkyviä isoja aaltoja, joiden keskeltä tai ihan tuntumassa lasketaan noin 100 m, jonka jälkeen voi kaartaa takaisin akanvirtaa pitkin vasemmalla näkyvää kalliota kohti, josta kanootit voi nostaa tielle. Kipinänkoski tarjoaa jo keskivedellä suuren kosken tuntumaa. Erittäin hyvä harjoittelukoski.