Päätöksenteko ja hallinto

Ote vaakunasta

Pudasjärven kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttävä elin on kaupunginvaltuusto, jonka 27 jäsentä eli valtuutettua valitaan kunnallisvaaleilla neljän vuoden välein. Valtuuston toimikausi alkaa vaaleja seuraavan vuoden alusta.

9-jäseninen kaupunginhallitus on toimielin, joka valmistelee valtuuston käsittelemät asiat ja vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.

Pudasjärven kaupungin kaksi valiokuntaa osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lautakunnat ovat kaupunginhallituksen alaisia toimielimiä. Ne hoitavat toimialasta riippuen erilaisia pysyväisluonteisia ja lakisääteisiä tehtäviä. Tehtävistä päättäminen kuuluu valtuustolle.

Pöytäkirjat ja esityslistat

Kokouspöytäkirjat julkaistaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Pöytäkirjat ovat tarkastettuja, kun kokouksesta on kulunut noin viikko. Esillä pidetään kahden vuoden pöytäkirjat. Jos tarvitset vanhempia pöytäkirjoja, ota yhteyttä kirjaamoon tai keskusarkistoon.

Hallintosääntö

Hallintosäännössä määrätään kaupungin organisaatiosta sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Pudasjärven kaupungin toiminta määräytyy tämän säännön mukaisesti.

Kaupungin hallinnon järjestämisessä ja toiminnassa noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei toisin ole säädetty tai säännöissä määrrätty.

Hallintosääntö (pdf)