Hakeminen, maksut ja irtisanominen

Sivun sisältö

Kaupungin varhaiskasvatuspalveluita on haettava kahta (2) kuukautta ennen hoidon alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, voidaan hoitopaikka myöntää heti ja viimeistään kahden viikon kuluessa hakemisesta. Mikäli varhaiskasvatuspaikan tarve ei johdu päätoimisesta työstä, opiskelusta tai yrittämisesti, on paikkaa haettava neljä (4) kuukautta ennen hoidon alkamista.

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Uudet asiakasperheet

Asiakkaat, jotka eivät aiemmin ole olleet Pudasjärven kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa asiakkaina, hakevat palveluita alla olevien linkkien kautta. Linkit eivät vaadi tunnistautumista.

Aiemmin asiakkaina olleet perheet, jotka ovat jo käyttäneet sähköisiä varhaiskasvatuspalveluja (tunnistautuneet)

Näihin palveluihin kirjaudutaan pankki –tai mobiilitunnuksilla. Järjestelmä hakee valmiiksi mm. perhe-, osoite –ja yhteystiedot väestörekisteristä.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea paperilomakkeella, mikäli

 • lapsella ja huoltajalla ei ole suomalaisia henkilötunnuksia
 • perheellä ei ole suomalaisia pankkitunnuksia
 • sähköinen hakeminen ei ole muuten mahdollista

Paperilomake palautetaan osoitteella: Pudasjärven kaupunki, Varhaiskasvatus, Puistotie 1, 93100 Pudasjärvi.

 • Varhaiskasvatushakemus (rtf docx)
 • Tuloselvitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksun  määrittämistä varten (pdf / xls)
 • Yrittäjän tuloselvitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten (pdf / xls)

Asiakasmaksut ja maksuperusteet

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätökset toimitetaan sähköisesti asiakkaille. Tutustu tarkemmin asiakasmaksutiedotteeseen (pdf), jossa on kerrottu tarkemmin maksuperusteista ja maksujen perinnästä.

Tulotiedot tulee palauttaa kuukauden sisällä varhaiskasvatuspalvelun alkamisesta. Tulotiedot tarkistetaan vuosittain. Asiakasperheet saavat tulotietojen palauttamisesta herätteen tekstiviestillä ja/tai sähköpostilla.

Perheellä on kuitenkin velvollisuus ilmoittaa tulotiedot sekä toimittaa tarvittavat liitteet, jos perheen tulot muuttuvat tai perheen koko muuttuu. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti vuoden ajalta.

Asiakasmaksun määrittäminen

Maksun suuruuteen vaikuttavat avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävien lapsen huoltajien sekä lapsen bruttotulot, perhekoko (huomioidaan alle 18-vuotiaat perheessä asuvat lapset) sekä valittu palvelumuoto.

Kokopäivämaksu on enintään 288 euroa kuukaudessa nuorimmasta ja 40 % toiseksi nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta, enintään 115€. Seuraavien lasten maksuna peritään 20 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokopäivähoitomaksusta. Kolmannen lapsen maksu on enintään 58 €/kk. Alin perittävä kokopäivämaksu on 27 euroa.

Lisätietoja asiakasmaksuista saat asiakasmaksujen valmistelijalta Irene Illikaiselta, puh. 046 923 7214, irene.illikainen@pudasjarvi.fi

Tuloselvitys

Tulotiedot ja tuloselvityslomake/lomakkeet tulee palauttaa kuukauden sisällä varhaiskasvatuspalvelun alkamisesta. Tulotietojen ilmoittaminen tapahtuu aina tunnistautumisen kautta.  Mikäli valitset sähköiseltä lomakkeelta kohdan: hyväksyn korkeimman asiakasmaksun, sinun ei tarvitse palauttaa liitteitä.

Ilmoita tulotiedot sekä toimita liitteet tästä

Palauta sähköisesti seuraavat liitteet

 • Tuloselvityslomake (vaatii tunnistautumisen)
  • Palkansaajilta viimeisin/tai viimeisimmät tilinauhat.
 • Yrittäjien tuloselvityslomake (vaatii tunnistautumisen)
  • Yrittäjät palauttavat myös tilitoimiston hyväksymän tuloslaskelman ja taseen sekä viimeisen vahvistetun verotuspäätöksen.
 • Opiskelijalta opiskelutodistus ja päätös opintotuesta tai muista opintoetuudesta.
 • Työttömät ja eläkeläiset toimittavat selvityksen jatkuvaluonteisista tuloista, kuten työttömyyspäiväraha, ansiosidonnainen päiväraha tai eläkkeet.
 • Muut mahdolliset liitteet, kts. tuloselvityslomake.

Tulotiedot voi toimittaa paperilomakkeella, mikäli

 • lapsella ja huoltajalla ei ole suomalaisia henkilötunnuksia
 • perheellä ei ole suomalaisia pankkitunnuksia
 • sähköinen tulotietojen palauttaminen ei ole muuten mahdollista

Tulosta lomake ja palauta se allekirjoitettuna: xlspdf

Yrittäjien tuloselvityslomakkeen voit tulostaa tästä: xlspdf

Tuloselvitys toimitetaan osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki / Varhaiskasvatus, PL 10, Puistotie 1, 93101 Pudasjärvi.

Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein asiakasmaksu. Asiakasmaksua ei korjata takautuvasti, jos tulotiedot toimitetaan myöhässä. Korjaus tehdään sen kuukauden alusta, jolloin tuloselvitys liitteineen on toimitettu varhaiskasvatuksen laskuttajalle.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka  tulee sanoa irti ennen hoidon päättymistä. Paikka sanotaan irti sähköisesti:

Irtisanomisilmoituksen voi toimittaa paperilomakkeella, mikäli

 • lapsella ja huoltajalla ei ole suomalaisia henkilötunnuksia
 • perheellä ei ole suomalaisia pankkitunnuksia
 • sähköinen hakeminen ei ole muuten mahdollista

Paperilomake palautetaan osoitteella: Pudasjärven kaupunki, Varhaiskasvatus, Puistotie 1, 93100 Pudasjärvi.

 • Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen (rtf pdf)