Hakeminen, maksut ja irtisanominen

Sivun sisältö

Sähköinen hakemus tulee jättää neljä (4) kuukautta ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli kyseessä on äkillinen työllistyminen tai äkillinen opintojen alkaminen ja varhaiskasvatuspaikan tarve ei ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Uudet asiakasperheet

Asiakkaat, jotka eivät aiemmin ole olleet Pudasjärven kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa asiakkaina, hakevat palveluita alla olevien linkkien kautta. Linkit eivät vaadi tunnistautumista.

Aiemmin asiakkaina olleet perheet, jotka ovat jo käyttäneet sähköisiä varhaiskasvatuspalveluja (tunnistautuneet)

Näihin palveluihin kirjaudutaan pankki –tai mobiilitunnuksilla. Järjestelmä hakee valmiiksi mm. perhe-, osoite –ja yhteystiedot väestörekisteristä.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea paperilomakkeella, mikäli

 • lapsella ja huoltajalla ei ole suomalaisia henkilötunnuksia
 • perheellä ei ole suomalaisia pankkitunnuksia
 • sähköinen hakeminen ei ole muuten mahdollista

Paperilomake palautetaan osoitteella: Pudasjärven kaupunki, Varhaiskasvatus, Puistotie 1, 93100 Pudasjärvi.

 • Varhaiskasvatushakemus (rtf docx)
 • Tuloselvitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksun  määrittämistä varten (pdf / xls)
 • Yrittäjän tuloselvitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten (pdf / xls)

Asiakasmaksut ja maksuperusteet

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätökset toimitetaan sähköisesti asiakkaille. Tutustu tarkemmin asiakasmaksutiedotteeseen (pdf), jossa on kerrottu tarkemmin maksuperusteista ja maksujen perinnästä.

Tulotiedot tulee palauttaa kuukauden sisällä varhaiskasvatuspalvelun alkamisesta. Tulotiedot tarkistetaan vuosittain. Asiakasperheet saavat tulotietojen palauttamisesta herätteen tekstiviestillä ja/tai sähköpostilla.

Perheellä on velvollisuus ilmoittaa tulotiedot sekä toimittaa tarvittavat liitteet tilanteissa, jos perheen tulot muuttuvat tai perheen koko muuttuu. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti vuoden ajalta.

Asiakasmaksun määrittäminen

Maksun suuruuteen vaikuttavat avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävien lapsen huoltajien sekä lapsen bruttotulot, perhekoko (huomioidaan alle 18-vuotiaat perheessä asuvat lapset) sekä valittu palvelumuoto.

Kokopäivämaksu on enintään 295 euroa kuukaudessa nuorimmasta ja 40 % toiseksi nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta, enintään 118€. Seuraavien lasten maksuna peritään 20 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokopäivähoitomaksusta. Kolmannen lapsen maksu on enintään 59 €/kk. Alin perittävä kokopäivämaksu on 28 euroa.

Lisätietoja asiakasmaksuista saat asiakasmaksujen valmistelijalta Irene Erkkilältä, puh. 046 923 7214, irene.erkkila@pudasjarvi.fi

Tuloselvitys

Tulotiedot liitteineen sekä tuloselvityslomake/lomakkeet tulee palauttaa kuukauden sisällä varhaiskasvatuspalvelun alkamisesta. Tulotietojen ilmoittaminen tapahtuu aina tunnistautumisen kautta.  Mikäli valitset sähköiseltä lomakkeelta kohdan: hyväksyn korkeimman asiakasmaksun, sinun ei tarvitse palauttaa liitteitä.

Palaute liitteet tuloistasi tästä

 • Liitteeksi ansio- ja pääomatuloihin liittyvät liitteet, kuten palkkalaskelmat, metsäpinta-ala-tieto, vuokratulot ym. (kts. huomioitavat tulot asiakasmaksutiedotteesta!) Yrittäjät palauttavat myös tilitoimiston hyväksymän tuloslaskelman ja taseen sekä viimeisen vahvistetun verotuspäätöksen.
 • Opiskelijalta opiskelutodistus ja päätös opintotuesta tai muista opintoetuudesta.
 • Työttömät ja eläkeläiset toimittavat selvityksen jatkuvaluonteisista tuloista, kuten työttömyyspäiväraha, ansiosidonnainen päiväraha tai eläkkeet.

Palauta sähköisesti myös tuloselvityslomake- ja/tai yrittäjän tuloselvityslomake – Ei liitteitä tästä linkistä!

Tulotietojen sekä liitteiden palauttaminen postitse/varhaiskasvatustoimistoon paperisena tilanteissa, joissa

 • lapsella ja huoltajalla ei ole suomalaisia henkilötunnuksia
 • perheellä ei ole suomalaisia pankkitunnuksia
 • sähköinen tulotietojen palauttaminen ei ole muuten mahdollista

Tulosta lomake ja palauta se allekirjoitettuna: xlspdf

Yrittäjien tuloselvityslomakkeen voit tulostaa tästä: xlspdf

Tuloselvitys toimitetaan osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki / Varhaiskasvatus, PL 10, Puistotie 1, 93101 Pudasjärvi.

Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein asiakasmaksu. Asiakasmaksua ei korjata takautuvasti, jos tulotiedot toimitetaan myöhässä. Korjaus tehdään sen kuukauden alusta, jolloin tuloselvitys liitteineen on toimitettu varhaiskasvatuksen laskuttajalle.

Varhaiskasvatusmaksun päätös

Varhaiskasvatusmaksupäätöksen voitte käydä lukemassa ja tarkistamassa seuraavasti:

 1. Kirjaudu pankkitunnuksilla aiemmin asiakkaana olleet -kohdassa
 2. Avaa meidän perhe -kohdasta perhetiedot ja sieltä maksupäätös.

Jos on kysyttävää maksupäätöksestä, voit olla yhteydessä Irene Erkkilään.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka  tulee sanoa irti ennen hoidon päättymistä. Paikka sanotaan irti sähköisesti:

Irtisanomisilmoituksen voi toimittaa paperilomakkeella, mikäli

 • lapsella ja huoltajalla ei ole suomalaisia henkilötunnuksia
 • perheellä ei ole suomalaisia pankkitunnuksia
 • sähköinen hakeminen ei ole muuten mahdollista

Paperilomake palautetaan osoitteella: Pudasjärven kaupunki, Varhaiskasvatus, Puistotie 1, 93100 Pudasjärvi.

 • Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen (rtf pdf)