Maankäyttö ja kaavoitus

Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut huolehtivat maankäytön suunnittelusta, kaupungin maa- ja metsäomaisuuden hoidosta, kartastotehtävistä sekä osoitejärjestelmän ylläpidosta. Lisäksi se vastaa kaavoitukseen ja kaupungin maankäyttöpolitiikkaan liittyvien päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Kaavoituksella tarkoitetaan maa-alueiden käytön suunnittelua. Sen tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle ja toimivalle elinympäristölle. Erilaisten kaavojen lisäksi kaupungilla ja kunnilla täytyy olla rakennusjärjestys (pdf). Kaavamuodot ovat yleiskaava, asemakaava ja ranta-asemakaava.

Ajantasaiset asemakaavat

Linkit avaavat Sweco Oy:n paikkatietojärjestelmän karttanäkymän.

Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut

Karhukunnaantie 6, 2. krs.
93100 Pudasjärvi

Maankäyttöinsinööri

Markku Mattinen
puh. 0400 389 972
markku.mattinen@pudasjarvi.fi