Teiden kunnossapitoavustukset

Pudasjärven kaupunki maksaa rahallista kunnossapitoavustusta omille teille ja sopimusteille ja yksityisteille, jotka täyttävät kunnossapitoavustuksen ehdot ja eivät ole kaupungin järjestämässä kunnossapidon piirissä.

Avustuksen ehdot, jotka kaikki yhdessä tulee täyttyä:

 • Tien päässä on vähintään (1) vakituisesti sekä ympärivuotisesti asuttu kiinteistö.
 • Kunnossapitoavustettavan tien pituus on vähintään 100 metriä.

Ehtojen lisämääritykset

 • Avustus myönnetään lyhimmästä kulkuyhteydestä vakituisesti asutulle kiinteistölle. Kiinteistön asukas on kirjoilla kyseisessä osoitteessa.
 • Kunnossapitoavustusta ei makseta yhteisöille (metsähallitus, yhtiöt, seurakunta yms.).
 • Tienpituus mitataan kunnossapidettävän tai ennestään avustettavan tien reunasta vakituisesti asutun kiinteistön pihapiirin alkamiskohtaan saakka.

Avustusten hakeminen

Hakemus tulee jättää syyskuun loppuun mennessä. Kunnossapitoavustus kattaa yhden kunnossapitokauden 1.10.-30.9.

Ennen hakemuksen jättämistä, tutustu kaupungin yksityistiekäytäntöihin. Hakemuksen voi jättää vain sähköisesti hakulomakkeella tai sähköpostilla liitteineen. Käsittelyn sujuvoittamiseksi täytä hakemus huolellisesti!

Hakemuslomakkeen mukana on toimitettava seuraavat liitteet:

 • karttatuloste, johon on merkitty hakemukseen kuuluvat tiet sekä vakituisesti, ympärivuotisesti asutut kiinteistöt
 • kiinteistön omistajien välinen sopimus tienpidon vastuiden ja kustannuksien jakamisesta (sopimustie)
 • mahdollinen lisäselvitys harkinnanvaraisista hyväksymisperusteistä (yleinen etu, matkailukäyttö), mikäli tiellä ei ole vakituista asutusta.
 1. Sähköisen palvelun kautta
 1. Hakulomakkeella
 • Yksityistien kunnossapitoavustushakemus (RTF / PDF)
 • Sopimustien kunnossapitoavustushakemus (RTF / PDF)
 • Oman tien kunnossapitoavustushakemus (RTF / PDF)