Teiden kunnossapitoavustukset

Pudasjärven kaupunki avusta yksityisteiden kunnossapitoa yksityistiekäytäntöjen mukaisin ehdoin: Pudasjärven yksityistiekäytännöt (pdf)

Rahana maksettavaa kunnossapitoavustusta maksetaan

Kunnossapitoavustusta voi hakea tielle, joka täyttää seuraavat ehdot

 • Yksityistien vaikutusalueella on vähintään yksi (1) vakituisesti sekä ympärivuotisesti asuttu kiinteistö
 • Kunnossapitoavustusta ei makseta yhteisöille (metsähallitus, yhtiöt, seurakunta yms.)
 • Yksityistielle on perustettu tiekunta
 • Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot on oltava ajan tasalla
 • Kiinteistöltä maksetaan vakituisen asunnon kiinteistövero
 • Kiinteistön asukas on kirjoilla Pudasjärven kaupungissa
 • Vakituisen asukkaan virallinen osoite on ko. kiinteistölle
 • Kunnossapitoavustettavan tien pituus on vähintään 100 metriä.
 • Pituus mitataan kunnossapidettävän tai ennestään avustettavan tien reunasta vakituisesti asutun
 • kiinteistön pihapiirin alkamiskohtaan saakka.

Kunnossapitoavustus kattaa sekä talvi- että kesäkunnossapidon. Kunnossapitokausi on vuosittain 1.10. – 30.9.

Avustushakemus tulee hakea vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Avustusten hakeminen tapahtuu

1. Sähköisen palvelun kautta

2. Hakulomakkeella

 • Yksityistien kunnossapitoavustushakemus (RTF / PDF)
 • Sopimustien kunnossapitoavustushakemus (RTF / PDF)
 • Oman tien kunnossapitoavustushakemus (RTF / PDF)

Hakulomakkeen voi jättää liitteineen sähköpostilla kaupungin kirjaamoon kirjaamo@pudasjarvi.fi

Hakulomakkeita voi jättää liitteineen paperisena kaupungin asiakaspalvelupisteeseen Hyvän olon keskus Pirtissä tai postitse Pudasjärven kaupunki, Kirjaamo, PL 10, Varsitie 7, 93100 PUDASJÄRVI

Hakemusten käsittelyn jälkeen avustuksista tehdään teknisen johtajan viranhaltijapäätös, jonka jälkeen avustussumma laitetaan maksuun.