Esteettömyys ja saavutettavuus

Ennusteiden mukaan kymmenen vuoden päästä yli neljäsosa Suomen väestöstä on yli 65-vuotiaita. Erityisesti kaikkein vanhimpien eli yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa nopeasti ja odotettavissa onkin, että heidän määrä tulee kaksinkertaistumaan seuraavien 20 vuoden aikana. Vanhustyön keskusliiton mukaan yli 65-vuotiaiden määrä Suomessa on 1,8 kertaistunut ja 85-vuotiaiden ja sitä vanhempien määrä melkein kolminkertaistunut viime 30 vuoden aikana. Kaikkein vanhimpien, yli 90-vuotiaiden elinajanodote on samana aikana noussut 3,6 vuodesta yli 4,2:een.

Tämän hetkinen suuntaus ja tavoite on, että iäkkäät ihmiset voivat asua kotona ja saada sinne tarvitsemansa palvelut mahdollisimman pitkään. Kotona asumisen tukeminen ja mahdollistaminen on tärkeää sekä ikääntyvän väestön että yhteiskunnan kannalta. Kotona tutussa ympäristössä asuminen parantaa ja tukee ikäihmisen henkistä ja fyysistä hyvinvointia. 

Kotona asuminen vaatii kuitenkin useimmissa tapauksissa muutoksia asuntoon. Asukkaan iän karttuessa tarvitaan yhä enemmän esteettömiä ratkaisuja niin uudisrakennusten suunnitteluvaiheessa kuin myös olemassa olevan asuntokannan remontoinneissa ja korjauksissa. Tällä hetkellä maamme asunnoista esteettömiä on vain 15 prosenttia, eli noin puoli miljoonaa.  Edellä mainittujen tilastotietojen valossa osalla ikäryhmästä on asunnon muutostarpeiden kartoitus ja muutostöiden toteutus mahdollista tehdä ennakoivasti, toisilla tarve on jo akuutimpi.

Ikääntymisen myötä ihmisen toimintakyvyssä tapahtuu muutoksia: aistitoiminnot heikentyvät, liikkeet hidastuvat, koordinaatio, tasapaino sekä lämmönsäätelykyky heikkenevät, ja sopeutuminen uusiin asioihin ja ympäristöihin hidastuu. Asunnon kelpoisuutta ja muutostarpeita tulisi miettiä ajoissa jo ennen asukkaan toimintakyvyn liiallista heikentymistä.  Ikääntyneiden yksilölliset tarpeet tulee huomioida sekä nykyisiä asuntoja ja asuinalueita korjattaessa että uusia rakennettaessa. 

Ennakointi

Jos haluat asua kotona vielä vanhana, mieti näitä ajoissa

 • Pääseekö sisään vain portaita pitkin?
 • Onko ulko-ovi raskas avata? 
 • Ovatko lattiat liukkaita? 
 • Onko korkeita kynnyksiä? 
 • Pitääkö tarpeellista tavaraa säilyttää korkealla?
 • Onko saunassa, pesuhuoneessa ja vessassa helppo ja turvallista liikkua? 
 • Onko ainoa peseytymistila yläkerrassa tai kellarissa?
 • Onko valaistus riittävä?
 • Onko talossa hissi tai mahdollisuus asentaa sellainen? 
 • Miten kiinteistöhuolto toteutetaan?
 • Miten talon lämmitys toteutetaan?

Vanhustyön keskusliiton ylläpitämältä Vanheneminen.fi sivulta löydät laajasti tietoa kuinka varaudut ikääntymiseen ja vanhenemiseen niin asumisen kuin elämisenkin osalta.

Millainen vanhuuteen varautuja olet? Tee testi  

ja selvitä muutamalla helpolla kysymyksellä, kuinka hyvin olet päässyt alkuun vanhuuteen varautumisessa. 

Tutustu esimerkiksi asumiseen liittyviin asioihin ja kuinka ennakoida asumisen muuttuvat tarpeet. Sivulta löytyvän asumisen pikatestin avulla voit selvittää miten nykyinen asumisratkaisusi vastaa mahdollisia tulevia tarpeitasi ikääntyneenä.

Ennakoi tulevaisuuden asumistasi asumissuunnitelman avulla. Tee oma Asumissuunnitelmasi ohjatusti. 

Avustukset

ARA:n korjausavustukset iäkkäille ja vammaisille

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA hoitaa korjausavustusten myöntämisen. Hakemus jätetään ARAan joko sähköisesti tai paperisena. ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Erillistä hakuaikaa ei ole, vaan avustuksia voi hakea jatkuvasti. Korjausavustusta voidaan myöntää vähintään 65-vuotiaille tai vammaisille henkilöille, jotka omistavat asuinrakennuksen tai asunnon. Tuki myönnetään vain ympärivuotisesti käytössä olevaan omistusasuntoon. Tulot eivät saa ylittää ruokakunnan koon mukaan asetettuja tulorajoja ja varallisuuden määrän tulee olla vähäinen. Korjausavustus on pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä korjauskustannuksista.

Kaikki ARAn kautta haettavat korjausavustukset löytyvät ARAn verkkosivuilta www.ara.fi

ARAssa on avustusten hakemista varten käytössä verkkoasiointi, johon kirjaudutaan ARAn verkkosivuilta www.ara.fi/Henkilöasiakkaat tai www.ara.fi/Yhteisoasiakkaat.

Lue erittäin huolellisesti kohta Ennen hakemista ja toimi sen mukaisesti. Huomioithan, että korjaustoimia ei siis voi aloittaa ennen kuin olet saanut päätöksen tai aloitusluvan ARAlta.

Tämän lisäksi avustuksia voi hakea edelleen paperi-hakemuksilla, joita voi tulostaa ARAn verkkosivuilta, pyytää sähköpostilla osoitteesta korjausavustus.ara@ara.fi tai soittamalla ARAn korjausneuvonnan puhelinnumeroihin

 • Iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden korjausavustus 029 525 0818, ti-ke klo 9-11 ja 12-15

Tulostettava lomakkeet:

Iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden korjausavustus

ARA:n korjausavustukset veteraaneille tai veteraanien leskille

ARA:n korjausavustuksissa erityisasemassa ovat veteraanit tai veteraanien lesket. Heillä avustuksen osuus voi olla enintään 70%.  Erityiset syyt ovat korjausavustusasetuksen (1373/2016) 3 §:ssä. Edellytyksenä on, että avustuksen hakija on tai hakijan ruokakuntaan kuuluu veteraani tai veteraanin leski. Jos hakija on veteraanin leski, tarvitaan veteraanina toimineen nimi ja syntymäaika. Rintamastatus (rauhanturvaaja) ei oikeuta korotetun avustuksen saamiseen. 

Korjausavustuksen hakuohje on saatavilla myös selkokielellä:

 Lataa avustuksen hakuohje selkokielellä (PDF)

ARA:n korjausavustuksien esteettömyysselvitys

Yhteisöasiakkaiden hissi- ja esteettömyysavustusta haettaessa ARA edellyttää  esteettömyysselvityksen tekemistä. Selvitys voidaan tehdä esteettömyyden itsearvioinnin tai koulutetun kartoittajan tekemän esteettömyyskartoituksen avulla. Itsearvioinnin voi tehdä  www.itsearviointi.fi   kautta joko verkkoversiona tai mobiilisovelluksen avulla. Mobiilisovellus on saatavissa Android ja iOS-versioina.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että suoritettavat korjaustoimet parantavat iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumiseen. Korjaustoimien on siis oltava välttämättömiä, jotta iäkäs henkilö voisi asua kotonaan.

Vammaispalvelulain mukaiset avustukset

Asunnon pienimuotoisiin muutostöihin on vammaisilla henkilöillä ja ikäihmisillä mahdollisuus saada tukea myös sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain nojalla. Muutostöinä korvattavat työt ovat vamman tai sairauden vaatimat välttämättömät kohtuulliset muutostyöt asunnossa ja sen välittömässä läheisyydessä. 

Lisätietoja voi kysyä ja avustusta hakea Pohteen vammaispalveluista.

Valtionkonttorin avustukset sotainvalideille

Sotainvalidien  ja ennen 1.1.1991 asepalveluksessa ja rauhanturvaamistehtävissä vammautuneiden ja sairastuneiden asunnon muutostöiden korvaukset hoitaa Valtionkonttori.

Muutostyön korvaamisen edellytyksenä on, että hakija on vähintään 10 prosentin sotainvalidi. Lisäksi invalidilla tulee olla toiminta- ja liikuntakykyä haittaava vamma tai sairaus, jonka vuoksi muutostyö on välttämätön ja tarkoituksenmukainen.

Valtionkonttorin sivuilta löytyvät ohjeet ja hakulomake sotainvalidien asunnon muutostöiden korvaushakemukseen.

Kotitalousvähennys verotuksessa

Voit vähentää kotonasi teettämiesi tiettyjen töiden syntyneitä työkuluja verotuksessa. Kotitalousvähennys tarkoittaa siis helpotusta veroihin. Kotitalousvähennystä saat, kun ostat esimerkiksi asunnon remontti ja kunnostus töitä kotiisi tai vapaa-ajan asunnollesi ulkopuoliselta toimijalta, tai palkkaat jonkun tekemään näitä töitä.

Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Edellytyksenä on, että työn on tehnyt joku ulkopuolinen. Jos olet tehnyt työn itse tai jos työn tekijä asuu kanssasi samassa taloudessa, et ole oikeutettu kotitalousvähennykseen.

Huomioithan myös, että et voi saada esim. ARA:n korjausavustusta ja verottajan kotitalousvähennystä samaan toimenpiteeseen.

Lue kotitalousvähennyksestä ja kotitalousvähennyksen edellytyksistä verottajan omilta sivuilta.