Terveydensuojelu

Toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle seuraavien toimipaikkojen tai toimintojen käyttöönotosta:

 • Majoitustoimintaan tarkoitettu tila
 • Yleisölle avoin kuntosali, liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli, maauimala ja uimaranta
 • Päiväkoti ja lasten ja nuorten kokoontumiseen liittyvän toiminnan järjestämispaikka sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukiokoulutusta, korkeakoulutusta, taiteen perusopetusta tai vapaata sivistystyötä järjestävä oppilaitos tai sen opetuksen järjestämispaikka
 • Jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö
 • Solariumpalvelu, ihoa rikkova toiminta ja erityistä hygieniaa edellyttävä kauneushoitola
 • Sellainen muu kuin edellä mainittu huoneisto ja laitos sekä sellaiset toiminnot, joista voi aiheutua niiden käyttäjämäärä tai luonne huomioon ottaen terveyshaittaa

Lisäksi ilmoitus on tehtävä edellä mainittujen toimintojen olennaisesta muuttamisesta. Toiminnan päättymisestä on ilmoitettava kirjallisesti kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Uuden toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnanharjoittajan vaihtumisesta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Ilmoituslomakkeet

 • Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus (RTF / PDF)
  • Liite 2: Päivähoitotilat, koulut, oppilaitokset, lastenkodit,
   hoitokodit ja vanhainkodit (PDF)
  • Liite 3: Parturi, kampaamo, kauneushoitola tms. (PDF)