Yhdistystoiminta

Ajankohtaista

Tapahtumia yhdistyksille

Kädet yhdessä

Pudasjärven kokoiselle maaseutukaupungille on onni, että alueen yhdistystoiminta on hyvin aktiivista. Pudasjärven alueella toimi Patentti- ja rekisterihallituksen tiedon mukaan tammikuussa 2023 yhteensä 249 yhdistystä.

Yhdistystoimintaa harjoittavat vapaaehtoiset tekevät heille itselleen ja alueelle tärkeää työtä, joka on kuntalaisia lähellä. Myös muualle muuttaneet ja kotipaikkakunnalla käyvät tulevat mielellään yhteisiin tapaamisiin. Yhdistystoimijat toivottavat myös mökkiläiset lämpimästi tervetulleeksi mukaan toimintaan.

Yhdistysten tiedot löytyvät kaupungin ylläpitämästä hakemistosta. Yhdistykset ilmoittavat tai muuttavat itse tietoja tämän lomakkeen avulla.

Yhdistykset ilmoittava itse maksuttomaan tapahtumakalenteriin omat tapahtumansa. Myös kaupungin järjestämät tapahtumat löytyvät samasta paikasta.

Kyläneuvosto

Kaupunki kutsuu kaikki yhdistykset 3-4 kertaa vuodessa yhteisiin Kyläneuvostoihin eri puolille pitäjää ja/tai Teams-yhteyden kautta. Kaupunginjohtaja isännöi iltoja ja kuulumisia vaihdetaan puolin ja toisin. Osa illoista on kylien kuulumisten vaihtamista ja osa eri teemoilla. Teemat vaihtelevat ja niistä kannattaa antaa toiveita järjestöyhdyshenkilölle.

Kyläneuvostoista ilmoitetaan kaupungin tapahtumakalenterissa. Lisäksi järjestöyhdyshenkilö laittaa sähköpostin kautta infoa.

Yhdistystoimintaa ohjaavat valtuuston hyväksymät asiakirjat

Kaupungin yhdyshenkilöt

Palvelusuunnittelija toimii linkkinä yhdistysten ja kaupungin välillä molempiin suuntiin. Jos sinulla on kysyttävää, palautetta tai kehittämisehdotuksia, niin otathan yhteyttä!

Yhdistysagentti

Yhdistysagentti toimii linkkinä yhdistysten ja kaupungin välillä molempiin suuntiin. Jos sinulla on kysyttävää, palautetta tai kehittämisehdotuksia, niin otathan yhteyttä!

Mikäli sinä haluat yhdistysagentiksi, niin ota yhteyttä järjestöyhdyshenkilöön.