Yhdistystoiminta

Ajankohtaista

Tapahtumia yhdistyksille

Yhteistyökumppanit

Kädet yhdessä

Pudasjärven kokoiselle maaseutukaupungille on onni, että alueen yhdistystoiminta on hyvin aktiivista. Pudasjärven alueella toimi Patentti- ja rekisterihallituksen tiedon mukaan tammikuussa 2023 yhteensä 249 yhdistystä.

Yhdistystoimintaa harjoittavat vapaaehtoiset tekevät heille itselleen ja alueelle tärkeää työtä, joka on kuntalaisia lähellä. Myös muualle muuttaneet ja kotipaikkakunnalla käyvät tulevat mielellään yhteisiin tapaamisiin. Yhdistystoimijat toivottavat myös mökkiläiset lämpimästi tervetulleeksi mukaan toimintaan.

Yhdistysten tiedot löytyvät kaupungin ylläpitämästä hakemistosta. Yhdistykset ilmoittavat tai muuttavat itse tietoja tämän lomakkeen avulla.

Yhdistysten ja kaupungin välistä yhteistyötä ohjaavat valtuuston hyväksymät asiakirjat

Yhteistyö

Kaupunki kutsuu kaikki yhdistykset 3-4 kertaa vuodessa yhteisiin Kyläneuvostoihin eri puolille pitäjää ja/tai Teams-yhteyden kautta. Kaupunginjohtaja isännöi iltoja. Osa illoista on kylien kuulumisten vaihtamista ja osa eri teemoilla. Teemat vaihtelevat ja niistä kannattaa antaa toiveita palvelusuunnittelijalle. Kyläneuvostoista ilmoitetaan kaupungin tapahtumakalenterissa. Lisäksi palvelusuunnittelija laittaa sähköpostilistauksen kautta infoa yhdistystoimijoille.

Vuosia jatkuneen Kyläneuvosto-perinteen ja systemaattisen kehittämisen myötä yhteistyö kaupungin ja yhdistysten välillä on tiivistä. Myös yhdistystoimijoiden välinen yhteistyö on lisääntynyt huomattavasti takavuosista.

Tuet

Pudasjärven kaupunki varaa vuosittain talousarvioon kehittämis- ja toimintatukien määrärahan. Palvelusuunnittelija valmistelee tukipakettia yhteisövaliokunnan ohjauksessa alkuvuodesta ja kaupunginhallitus päättää tukien saajat yleensä huhtikuussa.

Hakuajat, ohjeet ja sähköiset lomakkeet

Maksuttomat tilat

Yhdistystoimijat voivat käyttää maksutta sovittuja kaupungin ja Pohteen tiloja.

Lista maksuttomista tiloista

Kumppanuus

Kaupunki tekee yhdistystoimijoiden kanssa kumppanuussopimuksia joidenkin palvelujen hoidosta sekä kummisopimuksia alueiden hoidosta tms.

Tapahtumat

Yhdistystoimijat järjestävät ympäri vuoden mittavan määrän erilaisia ja eri kokoisia tapahtumia, joista varmasti löytyy jokaiselle jotain.

Yhdistykset ilmoittavat itse maksuttomaan tapahtumakalenteriin omat tapahtumansa. Myös kaupungin järjestämät tapahtumat löytyvät samasta paikasta.

Viestintä

Pudasjärven kylät on esitelty www.jarjenaarella.fi -sivustolla. Kylien aineisto on kylien itsensä tuottama. Jokaiselta kylältä löytyy useampi yhdistystoimija.

Kaupungilla on useita info-TV näyttöjä kaupoissa ja huoltoasemilla keskustaajamassa Kurenalla. Kaupungin viestintä nostaa aika ajoittain myös yhdistystoimijoiden tapahtumia näkyviin.

Palvelusuunnittelijalla on kattava sähköpostilistaus alueen yhdistystoimijoista. Lista on koottu vuosittaisista tukihakemuksista. Yhdistyksillä on sovitusti tiedotusvastaavat, joiden tehtävänä on jakaa lähetettyä infoa eteenpäin sopiville tahoille. Näin viestiä saadaan tehokkaasti levitettyä eri kyläkulmille yhdistystoimijoiden kautta.

Kaupungin yhdyshenkilö

Palvelusuunnittelija toimii linkkinä yhdistysten ja kaupungin välillä molempiin suuntiin. Jos yhdistystoimijoilla on kaupungille asiaa eikä tiedetä, että miten asiaa kannattaisi lähteä viemään eteenpäin tai keneen olla yhteydessä, niin alla yhteystiedot. Palautetta ja kehittämisehdotuksia otamme myös mielellämme vastaan.

Palvelusuunnittelija, hankkeet ja järjestöyhteistyö
Sinikka Mosorin
puh. 040 504 3861