Tievalaistus

Pirtti pimealla

Pudasjärven kaupunki ylläpitää asemakaava-alueiden sekä yksittäisten kyläteiden ja liikuntapaikkojen valaistuksen.

Energian- ja kustannussäästön vuoksi katuvaloissa on pääosin käytössä yösammutus aikavälillä  23 – 05.

Tievalaistukseen liittyviä ylläpitotehtäviä hoitaa palvelusopimusurakoitsija

Sähköurakointi ja -suunnittelu Liisanantti Oy
p. 040 128 0282
tievalot.pudasjarvi@liisananttioy.fi