Työllisyyshankkeet

Työllisyyden edistämistä kehitetään kaupungin työllisyyspalveluiden lisäksi aktiivisella hanketoiminnalla. Pudasjärven kaupunki on kokenut hanketoimija, jolle hankesuunnittelu, -toteutus ja -hallinnointi on tuttua ja myös kunnan ulkopuolella tunnustettua.

Työllisyyttä edistävillä hankkeilla on ollut suunnitelmallinen jatkumo Kerttu ja Kauko -hankkeesta Laavu -hankkeen kautta nyt käynnissä oleviin hankkeisiin. Jokainen näistä hankkeista on omalta osaltaan tuonut merkittävästi uutta sisältöä ja menetelmiä osallisuuden, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseen.

Käynnissä olevia työllisyyshankkeita

Work & Stay – kokonainen elämä Koillismaalla