Työllisyyshankkeet

Työllisyyden edistämistä kehitetään kaupungin työllisyyspalveluiden lisäksi aktiivisella hanketoiminnalla. Pudasjärven kaupunki on kokenut hanketoimija, jolle hankesuunnittelu, -toteutus ja -hallinnointi on tuttua ja myös kunnan ulkopuolella tunnustettua.

Työllisyyttä edistävillä hankkeilla on ollut suunnitelmallinen jatkumo Kerttu ja Kauko -hankkeesta Laavu -hankkeen kautta nyt käynnissä oleviin hankkeisiin. Jokainen näistä hankkeista on omalta osaltaan tuonut merkittävästi uutta sisältöä ja menetelmiä osallisuuden, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseen.

Käynnissä olevia työllisyyshankkeita

Vahvaksi –osatyökykyisten työllistäminen –hanke
(1.10.2019 – 31.3.2022)

Mahdollisuuksien pohjoinen – JobBoost Koillis-Suomi –hanke
(1.9.2020 – 30.4.2023)