Work & Stay – kokonainen elämä Koillismaalla -hanke tuo tukea työllistymiseen

20.2.2024

Pudasjärven kaupungin työllisyyspalveluissa käy uudenlainen kuhina. Work & Stay – kokonainen elämä Koillismaalla -hanke on aloittanut toimintansa. Pudasjärvellä hanke on aloittanut toimintansa helmikuussa 2024 ja toiminta jatkuu joulukuuhun 2025.

Work & Stay – kokonainen elämä Koillismaalla-hankkeen tavoitteena on hyvinvoinnin, työllisyyden ja elinvoiman lisääminen Koillismaalla sekä erityisesti syrjäytymisen ehkäiseminen, työmarkkinoille heikosti kiinnittyvien työllistämisen edistäminen. Pudasjärvellä toteutetaan työelämätulkkimallia, jonka tuloksena nopeutetaan työmarkkinoille heikosti kiinnittyvien kestävää työllistymistä tarjoamalla pitkäkestoista tukea työnhakijalle ja työnantajalle. Toisena toimenpiteenä on työllisyyspalveluiden kehittäminen, joka sisältää verkostoyhteistyön edistämistä, asiantuntijoiden osaamisen lisäämistä sekä tiedolla johtamisen systemaattista rakentamista.

Hankkeessa tehdään maakuntarajat ylittävää yhteistyötä, joka edistää toimenpiteiden vaikuttavuutta. Hankkeen päätoteuttajana toimii Kuusamon kaupunki ja osatoteuttajia ovat Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Ksakki ry, Posion kunta, Pudasjärven kaupunki, Puolangan kunta sekä Taivalkosken kunta. Hanke on EU osarahoitteinen (80%). Rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Työelämätulkki on työnhakijan rinnallakulkija

Työelämään siirtymisessä voi tulla vastaan erilaisia haasteita osaamisessa, terveydessä ja elämäntilanteessa. Työelämä voi myös katketa näistä syistä ja uudelleen työelämään kiinnittyminen voi olla haasteellista. Työelämätulkki toimii työnhakijan tukena, kun tuntuu ettei haasteista selviä yksin. Työelämätulkki selvittelee haasteita ja niiden juurisyitä yhdessä asiakkaan kanssa, kulkee rinnalla ja tukena esimerkiksi TE-toimistossa, Kela-asioissa ja jopa lääkärillä asiakkaan näin halutessa. Tulkin kanssa yhdessä voidaan suunnitella ja etsiä sopivia koulutuksia ammattitutkinnoista lyhytaikaisiin korttikouluksiin, tehdä työhakemuksia ja vaikka harjoitella työhaastatteluita varten. Työelämätulkki jatkaa tukena myös työpaikalle ollen tuki työntekijälle sekä työnantajalle.

Hankkeessa toimii työelämätulkkeina Tiina Kuopus ja Lilja Parviainen. Lilja toimii myös Pudasjärven kaupungin työllisyyspalveluiden yksilövalmentajana, ja Tiina on aiemmin toiminut aikuissosiaalityössä pitkäaikaistyöttömien parissa. Vihdoinkin meillä on mahdollisuus tarjota aikaa, kuunnella ja tukea työnhakijaa kunnolla, Tiina iloitsee. Työelämätulkin tavoittaa Pirtin Kohtaamosta keskiviikkoisin.

Työllisyyden verkostoa rakentaa verkostokoordinaattori

Työnhakijan matka työelämään voi olla pitkä ja mutkainen varsinkin, jos on vaikka työkyvyn kanssa haasteita. Selkeän polun löytymiseen tarvitaan usein mukaan monia toimijoita ja yhteistyötä yli rajapintojen. Yhteistyötä tehdään paljon TE-palvelun, Kelan, sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Myös työnantajat, yhdistystoimijat ja koulutusorganisaatiot ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Verkoston yhteistyötä ja palvelupolkuja rakentaa verkostokoordinaattori Aili Jussila.

Olen tehnyt useassa Pudasjärvellä toimineessa hankkeessa pohjatyötä ja nyt voimme kehittämistyötä jatkaa TE-uudistuksen yli. Hyvä homma on myös se, että voimme hankkeen tuella tarjota toimijoille työllisyyttä ja asiakkaan tukea parantavia koulutuksia ja muita asiantuntijapalveluita, iloitsee Aili.

Hankkeen työntekijät Lilja Parviainen, Tiina Kuopus ja Aili Jussila kutsuvat kaikki kiinnostuneet tutustumaan hankkeeseen ja pullakahveille perjantaina 15.3.2024 klo 10-14 Pirtin ala-aulaan.

Lisätietoja

Work & Stay – kokonainen elämä Koillismaalla
Aili Jussila, verkostokoordinaattori
aili.jussila@pudasjarvi.fi, 040 186 0076

Last modified: 20.2.2024

Comments are closed.