Kaupungin järjestämä yksityisteiden kunnossapito

30.1.2024

Pudasjärven kaupungin yksityistiekäytännöt VALT 18.12.2023 § 78.

Yksityistie voidaan hyväksyä kaupungin järjestämään talvikunnossapitoon, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Kunnossapidettävän yksityistien pituus tulee olla vähintään 300 metriä.
  • Yksityistielle on perustettu tiekunta.
  • Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).
  • Yksityistien vaikutuspiirissä on vähintään yksi (1) vakituisesti sekä ympärivuotisesti asuttu kiinteistö.
  • Tie on oltava kunnossapitokalustolla liikennöitävissä huomioiden tien leveys, kantavuus, liikenneturvallisuus.

Ehtojen lisämääritykset on kerrottu yksityistiekäytännöissä (pdf).

Kunnossapidon hakeminen

Tiekunnan tulee päättää hakemuksen jättämisestä ja kunnossapitosopimuksen tekemisestä tiekunnan yleisessä kokouksessa. Hoitokunnan päätös hakemisesta ei ole riittävä. Hakemuksen jättäminen on ohjeistettu Pudasjärven kaupungin internetsivuilla. Hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti.

Ennen hakemuksen jättämistä, tutustu kaupungin yksityistiekäytäntöihin. Hakemuksen voi jättää vain sähköisesti hakulomakkeella.

Lisätiedot ja hakulomake löytyvät osoitteesta https://www.pudasjarvi.fi/talvikunnossapito

Tekninen ja ympäristötoiminta

Last modified: 30.1.2024

Comments are closed.