Ympäristöterveydenhuolto

Pieni männyn taimi

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottavat kunnallisen ympäristöterveydenhuollon palvelut Iin, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudasjärven kaupun­kiin. Ympäristöterveydenhuolto vastaa alueen elintarvikevalvonnasta, terveydensuojelusta, (mm. koulut, päiväkodit, asumisterveysasiat, talousvesi, ja uimavesi) sekä tupakkalain mukaisesta valvonnasta.

Valvonta

Toiminnasta ilmoittaminen

Suosittelemme ilmoitusten tekemistä ensisijaisesti ympäristöterveydenhuollon sähköisen ilmoitusjärjestelmän ilpan kautta. Osasta toimintoja voi ilmoittaa tai hakea hyväksymistä toiminnalle edelleen vain paperilomakkeilla. Paperilomakkeet ovat vaihtoehtoisena ilmoitustapana myös ilpan kautta ilmoitettavissa olevalle toiminnalle. Oulunkaaren ympäristöpalveluiden lomakkeet löytyvät täältä. 

Suosittelemme toimittamaan täytetyn lomakkeen ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi (myös ilmoituksen koskiessa toimintaa Iissä, Utajärvellä tai Vaalassa). Täytettäessä lomake tietokoneella, allekirjoitus ei ole välttämätön.

Ilppa-palvelussa voi ilmoittaa useimpien elintarvike- ja terveydensuojelualan toimintojen aloittamisesta, olennaisesta muuttumisesta, lopettamisesta ja yrittäjän vaihtumisesta.

Tällaisia toimintoja ovat mm. elintarvikkeiden tarjoilu ja myynti, leipomot, säännöllinen ulkomyynti (esim torimyynti), majoitustoiminta, päiväkoti ja uima-allastilat. Vastaavasti toimijat pääsevät näkemään ilppa-palvelusta omat tietonsa.  Lisätietoja antavat ympäristötarkastajat.

Ilppa-palvelun teknisestä ylläpitämisestä vastaa Ruokavirasto. Lue lisää: www.ruokavirasto.fi

Ilmoitettujen tietojen tarkistaminen

Toimijat voivat myös tarkastaa omat tietonsa ilppa-palvelusta.

Linkkejä

Valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön mukaan kunnallisen ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön tulee laatia ja hyväksyä toimintansa suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi säännöllistä valvontaa koskeva valvontasuunnitelma.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma (pdf)

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

PL 10, Varsitie 7
93101 Pudasjärvi

Henkilöstön yhteystiedot

Puh. 040 826 6417

ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi