Turvallisuus

Asunnon korjauksen ja remontoinnin yhteydessä on hyvä pohtia myös turvajärjestelmien lisäämistä ikäihmisen tai vammaisen kotiin ja muutenkin selvittää erilaisia turvalliseen asumiseen ja elämiseen liittyviä kodin ratkaisuja.

Kotiturva-hankkeessa laadittu opas Tietoa ikäihmisille kotona asumisen turvaksi neuvoo, kuinka kotona asumisen turvallisuutta voidaan lisätä. Opas neuvoo mm. kuluttajasuojaan ja rikosten ehkäisyyn sekä remontointiin ja teknologisten turvaratkaisujen valintaan. 

Kodin turvallisuutta voidaan tarkistaa mm. Suomen pelastusalan keskusjärjestön Kodin turvallisuuden tarkistuslistan avulla.

Myös Muistiliiton Kodin tarkistuslista on hyvä apu selvittää kodin turvallisuutta ja varmistaa sujuva arki ikäihmiselle.

Markkinoilla on tarjolla useita erilaisia teknologisia ratkaisuja, esimerkiksi juuri ikäihmisten aktiivisuutta seuraavia turvajärjestelmiä, jotka poikkeavuuksia havaitessaan hälyttävät tarvittaessa apua paikalle.  Turvaranneke tai painonappi eivät ole enää ainoita turvaratkaisuja.

Yleistietoa turvallisuudesta

Kodin turvaopas – suojele itseäsi ja muita – on sisäasiainministeriön ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ylläpitämä verkkopalvelu jokaiselle suomalaiselle. Verkkopalvelu keskittyy arkielämän onnettomuuksien ja varsinkin koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisyyn.

Pelastuslaitoksen tehtävänä on huolehtia kaikkien ihmisten turvallisuudesta ja taata nopean ammattiavun saanti kaikissa onnettomuustilanteessa. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja The Designer Who Loved Me Oy:n laatimassa kattavassa Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi – Tietoa ja ohjeita onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja hätätilanteisiin
oppaassa kerrotaan, kuinka voit itse pienillä teoilla välttää arkisia vaaratilanteita kotona ja liikkuessasi ulkona. Oppaasta löytyy ohjeita, miten toimit oikein erilaisissa hätätilanteissa ja mistä saat halutessasi lisätietoa.

Hätäkeskuksen materiaalit ja ohjeet sivuilta löydät mm. täytettävän ja tulostettavan sijaintilomakkeen ja painotuotteista tulostettavan Toimi näin A4 julisteen.

Ohjeita koti-, etä- ja puhelinmyynnin varalta

 1. Älä osta ilman harkintaa. Ennen ostopäätöstä harkitse asiaa rauhassa
 2. Mitä isompi kauppa on kyseessä, kysy neuvoa ja tee hintavertailuja
 3. Älä allekirjoita sopimusta, ennen kuin tiedät mitä olet ostamassa, tarvitsetko ylipäänsä palvelua tai tuotetta ja onko hinta kohdillaan
 4. Kotimyyntitilanteessa ei ole tarpeen laittaa nimeään mihinkään, jos ei ole ostopäätöstä tehnyt
 5. Älä usko kaikkea mitä sinulle sanotaan, liian hyvä tarjous on harvoin totta
 6. Ilmaisia palveluita ja tavaroita ei ole olemassa, niiden kustannukset tulevat aina muissa kuluissa
 7. Osta vain sellaista mitä olet jo pitkään tiennyt tarvitsevasi ja jonka oikeista kustannuksista olet jo ottanut selvää
 8. Ennen päätöksentekoa pyydä tarjousta tai arviota muilta toimittajilta tai tahoilta. Vertaile rauhassa
 9. Sinulla on oikeus vetäytyä kaupasta koska tahansa ennen allekirjoitusta
 10. Sano soittavasi poliisille, jos tilanne käy uhkaavaksi
 11. Voit kieltää osoitetietosi tai puhelinnumerosi käytön markkinoinnissa
 12. Sopimuksesta tulee löytyä ohjeet kaupan peruuttamisesta
 13. Puhelinmyynnin kirjallinen vahvistus. Puhelun jälkeen myyjän on erikseen lähetettävä kuluttajalle tarjous. Jos kuluttaja ei hyväksy tarjousta kirjallisesti, sopimus ei ole sitova, eikä myyjä saa vaatia esimerkiksi maksua, tuotteiden palauttamista tai säilyttämistä
 14. Lain mukaan asiakas voi perua kotimyynnissä tehdyn sopimuksen 14 vuorokauden sisällä
  – Peruuttamisoikeutta ei ole, ”jos sopimus koskee tavaraa, joka valmistetaan tai jota muunnellaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi” (ns. mittatilaustuote, kuten esimerkiksi ikkunat).
  – Lisäksi peruuttamisoikeutta ei ole muun muassa silloin, kun palvelu (esim. remonttipalvelu) on kokonaan suoritettu kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta.

Yleisiä ohjeita

Tutustu huolella Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuun Ikäih­mi­set ja ku­lut­ta­jan­suo­ja: Vink­ke­jä yl­lät­tä­viin myyn­ti­ti­lan­tei­siin 

Sivun alalaidasta voit ladata itsellesi kaksi hyödyllistä dokumenttia.

Voit ladata ne myös tästä: Muistilista kodin seinälle: Osaatko sanoa EI KIITOS (printattava / ladattava pdf) 

Ope­tus­ma­te­ri­aa­li – Ikäihmisten kuluttajataidot (Powerpoint) 

Muista ainakin nämä

 • Jos et halua ostaa mitään, ilmoita selkeästi. Jos myyjä jatkaa, toivota hyvää päivän jatkoa ja pyydä häntä poistumaan. 
 • Myyjälle kannattaa ilmoittaa, jos on valtuuttanut omaisensa hoitamaan asioitaan. 
 • Ketään ei ole pakko päästää sisälle kotiisi.
 • Älä päästä kotiisi varsinkaan sellaista myyjää, joka ei esittele itseään luotettavasti.
 • ”Ei kotimyyntiä” tai ”Ei kaupustelijoita” -kyltistä pihalla tai ovella voi olla apua. 
 • Jos olet kiinnostunut, älä silti allekirjoita mitään ilman harkinta-aikaa.  
 • Älä suostu mihinkään tai allekirjoita mitään ennen kuin olet rauhassa harkinnut tarpeitasi ja vaihtoehtoja sekä keskustellut tilauksesta tuttujesi tai muun luotettavan henkilön kanssa 
 • Kaupanteosta voi aina kieltäytyä, eikä ostopakkoa ole, vaikka myyjä olisi käyttänyt runsaastikin aikaa tuotteensa esittelyyn .
 • Pyydä tarjous kirjallisena, lue ehdot ja vertaa vastaaviin palveluihin. Keskustele läheisen tai asiantuntijan kanssa. 
 • Ennen päätöksentekoa pyydä tarjousta tai arviota muilta toimittajilta tai tahoilta.
 • Hälytyskellojen pitäisi soida aina, jos myyjä painostaa tai hoputtaa tekemään päätöksen heti. 
 • Keskustele iäkkään läheisen kanssa etukäteen siitä, miten toimia yllättävissä tilanteissa.  
 • Jos myyjä on toiminut epäasiallisesti, tee yritykselle kirjallinen valitus. Jos siitä ei ole apua, ota yhteyttä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan.  
 • Kuluttajaoikeusneuvojat opastavat ja auttavat riitatilanteiden sovittelussa. 
 • Sopimuksesta voi olla oikeus irtautua esimerkiksi silloin, jos ikäihminen ei todistettavasti ole kyennyt ymmärtämään sitä tai jos sopimuksen ehdot ovat kohtuuttomat 

Koti-, etä- ja puhelinmyyjälle ohjeeksi

 1. Esittele itsesi
 2. Asiakkaalla on oikeus sanoa “ei kiitos”
 3. Esittele tuotteesi selkeästi ja ymmärrettävästi
 4. Älä käytä myyntitilanteessa liioittelevilla argumentteja
 5. Pysy totuudessa
 6. Jokaisella asiakkaalla tulee tehdä selkeä kirjallinen tarjous
 7. Anna asiakkaalle aikaa harkintaan ja asiakirjoihin tutustumiseen
 8. Sovi palaavasi asiaan myöhemmin
 9. Mikäli epäilet, ettei asiakkaan harkintakyky ole täydessä vahvuudessaan, ota aina läheinen tai muun edunvalvoja mukaan päätöksentekoon.
 10. Kunnioita asiakasta ikään, sukupuoleen, uskontoon tai etniseen taustaan katsomatta.
 11. Puhelinmyyjänä muistathan, että sinun on lähetettävä asiakkaalle puhelinmyynnin kirjallinen vahvistus. Puhelun jälkeen myyjän on erikseen lähetettävä kuluttajalle tarjous. Jos kuluttaja ei hyväksy tarjousta kirjallisesti, sopimus ei ole sitova, eikä myyjä saa vaatia esimerkiksi maksua, tuotteiden palauttamista tai säilyttämistä