Talous

Talousarvio on kunnan tai kuntayhtymän varainhoitoa koskeva suunnitelma, jonka kunnan tai kuntayhtymän valtuusto hyväksyy talousarviovuodelle ennen edellisen vuoden loppua.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Hallintojohtaja

Seija Turpeinen
0400 949 620
seija.turpeinen@pudasjarvi.fi

Laskentasihteeri

Airi Harju
040 642 8294
airi.harju@pudasjarvi.fi