Johtoryhmä

Kaupungintalon toimintaa johtaa kaupunginjohtaja. Hän ja päävastuualueiden vastuuhenkilöt sekä kaupunginjohtajan määräämät tulosalueiden johtajat muodostavat johtoryhmän, jonka tehtävänä on tukea ja kehittää kaupungin kokonaisjohtamista.

Jäsenet

Tomi Timonen, kaupunginjohtaja
Henri Pätsi, hallintojohtaja
Juha Holappa, opetus- ja sivistysjohtaja
Janne Karhu, tekninen johtaja
Outi Nivakoski, hyvinvointipäällikkö
Heli Huhtamäki, henkilöstöpäällikkö, johtoryhmän sihteeri