Avustukset

Vasara ja nauloja

Korjaus- ja energia-avustukset

 

Tältä sivulta löytyy linkkejä ja yhteystietoja erilaisten korjausavustusten hakemiseen niin yksityishenkilöille kuin yhteisöille.

ARA:n avustukset

Vuoden 2017 alusta lähtien ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) hoitaa korjausavustusten myöntämisen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään ARAan joko sähköisesti tai paperisena, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Avustuksia voi hakea jatkuvasti, eli erillistä hakuaikaa ei ole.

Kaikki ARAn kautta haettavat korjausavustukset löytyvät ARAn verkkosivuilta www.ara.fi

ARAssa on avustusten hakemista varten käytössä verkkoasiointi, johon kirjaudutaan ARAn verkkosivuilta www.ara.fi/Henkilöasiakkaat tai www.ara.fi/Yhteisoasiakkaat.

Tämän lisäksi avustuksia voi hakea edelleen paperi-hakemuksilla, joita voi tulostaa ARAn verkkosivuilta, pyytää sähköpostilla osoitteesta korjausavustus.ara@ara.fi tai soittamalla ARAn korjausneuvonnan puhelinnumeroihin

  • Iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden korjausavustus 029 525 0818

Tulostettava lomakkeet:

Valtionkonttorin avustukset

Sotainvalidien  ja ennen 1.1.1991 asepalveluksessa ja rauhanturvaamistehtävissä vammautuneiden ja sairastuneiden asunnon muutostöiden korvaukset hoitaa Valtionkonttori.

Muutostyön korvaamisen edellytyksenä on, että hakija on vähintään 10 prosentin sotainvalidi. Lisäksi invalidilla tulee olla toiminta- ja liikuntakykyä haittaava vamma tai sairaus, jonka vuoksi muutostyö on välttämätön ja tarkoituksenmukainen.

Valtionkonttorin sivuilta löytyvät ohjeet ja hakulomake sotainvalidien asunnon muutostöiden korvaushakemukseen.

Vammaispalvelulain mukaiset avustukset

Asunnon pienimuotoisiin muutostöihin on vammaisilla henkilöillä ja ikäihmisillä mahdollisuus saada tukea myös sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain nojalla. Muutostöinä korvattavat työt ovat vamman tai sairauden vaatimat välttämättömät kohtuulliset muutostyöt asunnossa ja sen välittömässä läheisyydessä. Lisätietoja voi kysyä ja avustusta hakea  Pohteen vammaispalveluista.

Tarvitsetko neuvoja?

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat avustavat kodin muutostöiden kartoittamisessa ja suunnittelussa. Tarvittaessa he auttavat myös urakoitsijan etsimisessä. Korjausneuvojat opastavat ja auttavat myös mahdollisten avustusten hakemisessa. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun korjausneuvojan yhteystiedot löytyvät Vanhustyön keskusliiton sivuilta osoitteessa www.vtkl.fi

Mikäli ette omista tietokonetta, voitte käyttää maksutta kirjaston yleisöpäätteitä. Pirtin asiakaspalvelupisteen henkilökunta auttaa tarvittaessa.​