Avustukset

Vasara ja nauloja

Korjaus- ja energia-avustukset

Tältä sivulta löytyy linkkejä ja yhteystietoja erilaisten korjaus- ja energia-avustusten hakemiseen niin yksityishenkilöille kuin yhteisöille.

ARA:n avustukset

Vuoden 2017 alusta lähtien ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) hoitaa korjausavustusten myöntämisen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään ARAan joko sähköisesti tai paperisena, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Avustuksia voi hakea jatkuvasti, eli erillistä hakuaikaa ei ole.

Kaikki ARAn kautta haettavat korjausavustukset löytyvät ARAn verkkosivuilta www.ara.fi

ARAssa on avustusten hakemista varten käytössä verkkoasiointi, johon kirjaudutaan ARAn verkkosivuilta www.ara.fi/Henkilöasiakkaat tai www.ara.fi/Yhteisoasiakkaat.

Tämän lisäksi avustuksia voi hakea edelleen paperi-hakemuksilla, joita voi tulostaa ARAn verkkosivuilta, pyytää sähköpostilla osoitteesta korjausavustus.ara@ara.fi tai soittamalla ARAn korjausneuvonnan puhelinnumeroihin

  • Iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden korjausavustus 029 525 0818
  • Energia-avustus 029 525 0918

Tulostettava lomakkeet:

Valtionkonttorin avustukset

Sotainvalidien  ja ennen 1.1.1991 asepalveluksessa ja rauhanturvaamistehtävissä vammautuneiden ja sairastuneiden asunnon muutostöiden korvaukset hoitaa Valtionkonttori.

Muutostyön korvaamisen edellytyksenä on, että hakija on vähintään 10 prosentin sotainvalidi. Lisäksi invalidilla tulee olla toiminta- ja liikuntakykyä haittaava vamma tai sairaus, jonka vuoksi muutostyö on välttämätön ja tarkoituksenmukainen.

Valtionkonttorin sivuilta löytyvät ohjeet ja hakulomake sotainvalidien asunnon muutostöiden korvaushakemukseen.

Vammaispalvelulain mukaiset avustukset

Asunnon pienimuotoisiin muutostöihin on vammaisilla henkilöillä ja ikäihmisillä mahdollisuus saada tukea myös sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain nojalla. Muutostöinä korvattavat työt ovat vamman tai sairauden vaatimat välttämättömät kohtuulliset muutostyöt asunnossa ja sen välittömässä läheisyydessä. Lisätietoja voi kysyä ja avustusta hakea sosiaalitoimen kautta.  

Tarvitsetko neuvoja?

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat avustavat kodin muutostöiden kartoittamisessa ja suunnittelussa. Tarvittaessa he auttavat myös urakoitsijan etsimisessä. Korjausneuvojat opastavat ja auttavat myös mahdollisten avustusten hakemisessa. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun korjausneuvojan yhteystiedot löytyvät Vanhustyön keskusliiton sivuilta osoitteessa www.vtkl.fi

Mikäli ette omista tietokonetta, voitte käyttää maksutta kirjaston yleisöpäätteitä. Pirtin asiakaspalvelupisteen henkilökunta auttaa tarvittaessa.

Sähkövähennys ja väliaikainen sähkötuki​

Sähkön hinta on voimakkaasti noussut ja moni kotitalous kamppailee korkeiden sähkölaskujen tuomien taloudellisten haasteiden kanssa. Vuoden 2023 alkuvuoden aikana on mahdollista saada apua sähkömenoihin. Avustusta voi saada joko Verohallinnolta sähkövähennyksenä tai Kelasta sähkötukena. Ensisijaisesti tulee hakea Verohallinnolta sähkövähennystä. Kelan sähkötuki on tarkoitettu kotitalouksille, joille ei kerry riittävästi veroja pienien tulojen vuoksi. Sähkötukea voi saada vain sähköenergian, arvonlisäveron ja mahdollisen perusmaksun kustannuksiin. Verohallinnon sähkövähennykseen on oikeus, kun sähköenergiamenot ovat yli 2 000 euroa 1.1.–30.4.2023 välisenä aikana ja veroja kertyy riittävästi vähennyksen tekemiseen. Sähkövähennystä ja sähkötukea ei voi saada samaan aikaan. ​

​Lue tarkemmat hakuohjeet ​