Katselmukset

Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä pyydetään suorittamaan yleensä seuraavat katselmukset:

Rakennuspaikan- ja korkeusaseman merkitseminen maastoon

Merkitseminen tulee pyytää ennen rakennustyön aloittamista.

Hormikatselmus

Toimitetaan, kun hormi on muurattu ja paloeristykset tehty.

Pohjakatselmus

Toimitetaan, kun perustamiseen liittyvät kaivu-ja louhintatyöt on suoritettu ja/tai paalutus taikka maapohjan täyttö tai vahvistaminen on suoritettu.

Rakennekatselmus

Toimitetaan, kun kantavat rakenteet on tehty (runko-ja kattorakenteet).

LVI-katselmukset

Toimitetaan, kun ilmanvaihtolaitteistot on tehty ja/tai vesi-ja viemärilaitteistot on tehty ja/tai lämmityslaitteistot on tehty ja/tai savuhormistot on tehty.

Käyttöönottokatselmus

Toimitetaan, kun rakennus tai sen osa on siinä kunnossa, että se voidaan ottaa turvallisesti käyttöön ja rakennus tai sen osa ei vielä ole täysin valmis.

Käyttöönottokatselumuksen tarkastuslista (pdf)

Loppukatselmus

Toimitetaan, kun rakennus tai sen osa on valmis ja/tai työt tontilla tai rakennuspaikalla ovat valmiit.