Työnjohtajat ja pääsuunnittelijat

Vastaava työnjohtaja

 • Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä vaaditaan vastaava työnjohtaja. Vastaavan työnjohtajan velvollisuutena on rakennustyömaalla osaltaan huolehtia sitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvälle säädetyt ja määrätyt tehtävät suoritetaan.
 • Vastaavan työnjohtajan rakennuslainsäädäntöön perustuvat velvollisuudet ja vastuu rajoittuvat siihen, mitä rakennuslainsäädännössä ja sen nojalla on säädetty tai määrätty.
 • Hyväksymistä vastaavaksi työnjohtajaksi haetaan rakennusvalvontaviranomaiselta.
 • Vastuista ei voi vapautua muutoin kuin peruuttamalla suostumus kirjallisesti tai hyväksymällä toinen työnjohtaja aikaisemman tilalle.
 • Vastaavan työnjohtajan hakemus (rtf / pdf)

Kiinteistön vesi-,viemäri- ja ilmastointilaitteistojen asennustöiden johtaja

 • (Kvv-työnjohtaja)
 • Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä vaaditaan useassa tapauksessa kvv-työnjohtaja. Kvv-työnjohtaja vastaa siitä, että suunnitelmia ja työn suorittamista koskevia kiinteistön vesi-ja viemärilaitteista annettuja määräyksiä ja näihin perustuvia kunnassa kvv-töitä valvovan viranomaisen antamia ohjeita noudatetaan.
 • Hyväksymistä kvv-työnjohtajaksi haetaan rakennusvalvontaviranomaiselta.
 • Vastuista ei voi vapautua muutoin kuin peruuttamalla suostumus kirjallisesti tai hyväksymällä toinen työnjohtaja aikaisemman tilalle.
 • Vastaavan työnjohtajan hakemus (rtf / pdf)

Pääsuunnittelija

 • Rakennusluvan hakemuksen yhteydessä vaaditaan hankkeelle pääsuunnittelija
 • Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen suunnittelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen
 • Pääsuunnittelija vastaa rakennusvalvontaviranomaisille tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta rakennushankkeen suunnittelun ja rakennustyön ajan
 • Kunnan rakennusvalvontaviranomaiset päättävät suunnittelijan kelpoisuudesta
 • Pääsuunnittelija osallistuu hankkeen mahdolliseen aloituskokoukseen ja huolehtii, että siinä edellytetyt suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat suoritetuksi
 • Pääsuunnittelijan sitoumus (xls / pdf)

Lomakkeita voi myös tilata valvontatoimistosta.

Tekninen sihteeri

Marjut Pitkänen
Puh. 040 826 6575
marjut.pitkanen@pudasjarvi.fi

Asiakassihteeri

Anne Pusa
Puh. 040 190 5926
anne.pusa@pudasjarvi.fi