Energia

Energia-avustukset on tarkoitettu asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2023. Energia-avustuksia voivat hakea asuinrakennuksen omistavat henkilöasiakkaat ja yhteisöt. Ohjeet löytyvät ARAn verkkosivuilta www.ara.fi/energia-avustus.

ARA ylläpitää rekisteriä pätevistä energiatodistuksen laatijoista. Rekisteri löytyy  osoitteesta www.energiatodistusrekisteri.fi

Energiatodistusta tarvitaan mm. maksatushakemuksen liitteeksi.

Motiva: tietoa energiasta ja mm. alueellisten energianeuvojien yhteystiedot

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen

Motivan maksuton Toimiva ja energiatehokas koti –verkkokurssi antaa sinulle hyvän yleiskuvan siitä, mistä kotisi energian- ja vedenkulutus muodostuu sekä keinoista pienentää kulutusta asuitpa sitten taloyhtiössä tai omakotitalossa.

Energia-avustuksen piiriin lukeutuu yli 20 erilaista energiatehokkuutta parantavaa korjaustoimenpidettä, joita ARA voi avustaa. ARA huomauttaa kuitenkin, että kuhunkin avustusluokkaan on määritelty prosenttimäärät, minkä verran toimenpiteiden kustannuksista otetaan huomioon avustuksen laskennassa. Itse avustuksen määrä on puolet huomioitavista kustannuksista.

ARAn energia-avustusta voi saada mm. aurinkoenergian hyödyntämiseen käytettäviin laitteistoihin, kuten aurinkopaneeleihin ja tarvittaviin kaapelointeihin.

Energia-avustus henkilöasiakkaille

Henkilöasiakkaille ehtona avustuksen saamiselle on, että tehtävät korjaukset parantavat asuinrakennuksen energiatehokkuutta. Lisäksi vaatimuksena on, että rakennus on ympärivuotisessa asuinkäytössä, avustuksen hakija on oltava avustettavien toimenpiteiden kohteena olevan asuinrakennuksen omistaja, toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia ottaen huomioon rakennuksen tai asunnon odotettavissa oleva asuinkäyttöaika ja asuinkäyttötarve. Toimenpiteet eivät saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa rakennukselle, naapureille tai ympäristölle, eikä toimenpiteisiin saada muuta julkista tukea.

Energiatehokkuuden mittarina käytetään laskennallisen energiatehokkuuden vertailulukua eli E-lukua (kWh/(m 2 a)). Avustuksen suuruus riippuu siitä, minkä verran rakennuksen energiatehokkuus paranee todistetusti korjausten jälkeen verrattuna rakentamisajankohdan tai käyttötarkoituksen muutosvuoden lähtötasoon. Tämä tarkoittaa esimerkiksi omakoti-, pari ja ketjutalossa 30 % parempaan tasoon kuin ympäristöministeriön asetuksen (4/13) 7 §:ssä säädetty
vähimmäistaso. Avustettavuutta arvioitaessa verrataan siis lähtötason E-lukua korjausten jälkeiseen E-lukuun. ARA tekee vertailun E-lukulaskelmien perusteella. Esimerkiksi pientalon energiatehokkuuden tulee korjauksen jälkeen parantua vähintään 44 prosenttia verrattuna rakentamisajankohtaan.

Lataa hakuohjeet: 

Energia-avustus taloyhtiöille

Taloyhtiöiden ehtona avustuksen saamiselle on, että tehtävät korjaukset parantavat asuinrakennuksen energiatehokkuutta. Lisäksi toimenpiteiden kohteena olevan rakennuksen pinta-alasta vähintään puolet on oltava ympärivuotisessa asuinkäytössä (avustusta ei myönnetä esim. liikehuoneistoille), avustuksen hakija on oltava avustettavien toimenpiteiden kohteena olevan asuinrakennuksen omistaja, toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia ottaen huomioon rakennuksen tai asunnon odotettavissa oleva asuinkäyttöaika ja asuinkäyttötarve. Toimenpiteet eivät saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa rakennukselle, naapureille tai ympäristölle, eikä toimenpiteisiin saada muuta julkista tukea tai avustusta.

Energiatehokkuuden mittarina käytetään laskennallisen energiatehokkuuden vertailulukua eli E-lukua (kWh/(m 2 a)). Avustuksen suuruus riippuu siitä, minkä verran rakennuksen energiatehokkuus paranee todistetusti korjausten jälkeen verrattuna rakentamisajankohdan tai käyttötarkoituksen muutosvuoden lähtötasoon. Taloyhtiöiden avustuksen yhtenä edellytyksenä on, että E-luku paranee asuinkerros- ja rivitalossa 20 %  ja ketjutalossa 30 % parempaan tasoon kuin ympäristöministeriön asetuksen (4/13) 7 §:ssä säädetty vähimmäistaso. Avustettavuutta arvioitaessa verrataan siis lähtötason E-lukua korjausten jälkeiseen E-lukuun. ARA tekee vertailun E-lukulaskelmien perusteella. Esimerkiksi kerrostalon energiatehokkuuden tulee korjauksen jälkeen parantua vähintään 32 prosenttia ja rivitalon vähintään 36 prosenttia  verrattuna rakentamisajankohtaan.

Lataa hakuohjeet: 

Energia-avustus ARA-yhteisöille

Avustuksia voivat hakea valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään kyseisen hankkeen perusparannukseen myös korkotukilainaa.

ARA-yhteisöille avustusta myönnetään rakennuksen energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin, jos niihin kohdistuviin kustannuksiin hyväksytään korkotukilainaa. Energiatehokkuuden mittaamisessa käytetään laskennallista energiatehokkuuden vertailulukua eli E-lukua (kWh/(m 2 a)).
Avustettavien toimenpiteiden on oltava tarkoituksenmukaisia rakennuksen tai asunnon  odotettavissa oleva asuinkäyttöaika ja asuinkäyttötarve huomioiden. Toimenpiteistä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa rakennukselle, naapurustolle tai ympäristölle. Avustuksen myöntämisen ehtona on, että avustuksen saajalle ei ole myönnetty muuta julkista avustusta samaan toimenpiteeseen.

Energiatehokkuuden mittarina käytetään laskennallisen energiatehokkuuden vertailulukua eli E-lukua (kWh/(m 2 a)). Avustuksen suuruus riippuu siitä, minkä verran rakennuksen energiatehokkuus paranee todistetusti korjausten jälkeen verrattuna rakentamisajankohdan tai käyttötarkoituksen muutosvuoden lähtötasoon. ARA-yhteisöjen avustuksen yhtenä edellytyksenä on, että E-luku paranee asuinkerros- ja rivitalossa 20 %  ja ketjutalossa 30 % parempaan tasoon kuin ympäristöministeriön asetuksen (4/13) 7 §:ssä säädetty vähimmäistaso. Avustettavuutta arvioitaessa verrataan siis lähtötason E-lukua korjausten jälkeiseen E-lukuun. ARA tekee vertailun E-lukulaskelmien perusteella. 

Lataa hakuohjeet: 

Öljylämmitysavustus

ELY-keskus myöntää avustusta öljylämmitysjärjestelmästä luopumiseksi. Avustuksen tavoitteena on  kannustaa pientalojen omistajia luopumaan öljylämmityksestä ja vaihtamaan lämmitysmuotoa. Avustusta myönnetään vain yksityishenkilöille ja kuolinpesille.

Ohjeet avustuksen hakemiseen löytyvät ELY-keskuksen sivulta Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi, josta pääsee myös Aluehallinnon asiointipalveluun täyttämään sähköisen lomakkeen.

  • Pääset seuraavalla linkillä suoraan Aluehallinnon asiointipalvelun Ympäristöavustuksiin.
  • Valitse “Avustus asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksi”.
  • Kirjaudu palveluun esim. verkkopankkitunnuksilla.
  • Lomake avautuu. Otsikossa lukee “Uusi asiointi – Ympäristön, kulttuuriympäristön, vesistön ja vesien- ja merenhoidon avustukset”, mutta sivun alareunassa on esivalittu “Avustus asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksi”.
  • Jatka tästä ja aloita lomakkeen täyttäminen.

Jos sähköisen hakemuksen tekeminen ei jostain syystä ole mahdollista, voi hakemuksen myös tulostaa ja palauttaa paperisena. 

Öljylämmitysavustukseen liittyvissä asioissa neuvoa saa ELY-keskuksen ympäristöasioiden asiakaspalvelusta:

puh. 029 502 0900 (ma–pe kello 9–16)
sähköposti: ympariston.asiakaspalvelu (at) ely-keskus.fi

Sähköautojen latausinfra

Ladattavien sähköautojen määrä kasvaa ja latauspisteiden tarve lisääntyy. Useat taloyhtiöt suunnittelevat latauspisteiden toteuttamista lähivuosien aikana.  Asuinrakennuksen omistavilla yhteisöillä on mahdollista saada ARAn myöntämää avustusta sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksiin. Latauslaitteiden hankintaan voi myös saada avustusta.

Sähköautojen latausinfra -avustuksella pyritään lisäämään sähköautokannan kasvua edistämällä sähköautojen kotilatausmahdollisuuksien yleistymistä. Sähköautojen latausinfra avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt, esim. asunto-osakeyhtiöt, taloyhtiöt ja vuokrataloyhteisöt. Myös pysäköintiyhtiö, joka tarjoaa asemakaavan mukaista asukaspysäköintiä omakustannusperiaatteella kuuluu tämän avustuksen piiriin.

Saadakseen avustuksen yhteisön tulee rakentaa sähköautojen toiminnallinen latausvalmius vähintään viidelle autopaikalle. Avustusta ei myönnetä keskeneräisiin uudisrakennuskohteisiin. Avustusta ei voida myöskään myöntää, jos avustuksen hakijalle on myönnetty muuta avustusta samaan tarkoitukseen.

Tarkempaa tietoa ja avustuksen hakuohjeet löytyvät ARAn sivulta

Tutustu myös Motivan Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon oppaaseen.