Viestintä ja markkinointi

Nainen ja megafoni

Kaupungin viestinnän tarkoituksena on edistää asukkaiden, kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tiedonsaantia sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Viestinnällä pyritään lisäämään myös kaupungin tunnettuutta ja vahvistamaan eri sidosryhmien toimintaedellytyksiä.

Kaupungin viestinnästä vastaa henkilöstö- ja tukipalvelut henkilöstöpäällikön johdolla.

Henkilöstö- ja tukipalvelut

Karhukunnaantie 6
93100 Pudasjärvi

Vastuuviranhaltija

Heli Huhtamäki
henkilöstöpäällikkö

Puh. 040 190 3056
heli.huhtamaki@pudasjarvi.fi