Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailusta 2021 hopeaa Pudasjärvelle

16.9.2021

Huhtikuussa Pudasjärven kaupunki osallistui laajaa huomiota herättäneellä Järjen äärellä -kampanjalla Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuun 2021. Kilpailuun osallistui 46 kilpailutyötä, joista 13, Pudasjärvi mukaan lukien, pääsi jatkoon eli shortlistalle.

Kilpailu huipentui Kuntamarkkinoilla 15.9. Markkinointi- ja viestintäseminaarissa, joka koronaepidemian takia järjestettiin etäyhteyksien avulla. Seminaarin lopussa julkaistiin elokuva, joka koostui 13 shortlistatun työn esittelystä. Pudasjärven kilpailutyötä esitteli henkilöstöpäällikkö Heli Huhtamäki.

Elokuvan esittämisen jälkeen julkaistiin kilpailun tulokset ja Pudasjärvi sijoittui upealla kampanjatyöllään toiseksi. Tämä on todella loistava saavutus, josta kiitos kuuluu ennen kaikkea kampanjassa esiintyneille kuntalaisille. Korvaamaton rooli oli myös kaupungin työntekijöistä koostuvalla tiimille, joka ideoi kampanjaa ja ennakkoluulottomasti antoi kuntalaisille vapaat kädet kertoa omat tarinansa. Suuren kiitoksen ansaitsee lisäksi Viestintätoimisto NTRNZ Media Oy, joka suunnitteli ja toteutti kampanjan. Heillä oli kyky päästä sisälle Pudasjärven ja pudasjärvisyyden ytimeen ja se näkyi kampanjatyössä aitoutena ja teeskentelemättömyytenä.

Kilpailun tuomaristo kommentoi tämän vuoden kilpailua yleisesti kertomalla, että osanotto kilpailuun oli runsasta ja taso korkea. Heidän mukaansa kuntamarkkinointi on yleisesti osaavissa käsissä ja hyvien ideoiden avulla käytössä kuntakentän hyvin monissa eri toiminnoissa. Tuomaristo koki, että kuntien omat paikalliset vahvuudet, yhteistyö ja kuntalaisten osallistuminen luontaisilla tavoilla viestien välittämiseen antavat vahvan pohjan markkinoinnille. Töitä arvioitiin erityisesti niiden tuloksellisuuden perusteella suhteessa tavoitteisiin ja budjettiin. Markkinoinnin pitkäjänteisyys ja liittyminen kunnan strategiaan on tärkeää, mutta myös käytännön toteutus ja kohderyhmien oikea valinta.

Aitoja asioita

Tuomaristo antoi Pudasjärven kaupungille myös henkilökohtaisen palautteen, jossa kiiteltiin kunnan yhteisöllisyyttä kohottavaa viestintäkampanjaa ja sitä, että valmisteluun osallistettiin laajasti eri yhteistyötahoja ja prosessissa kuultiin myös kuntalaisia. Pudasjärven vetovoiman kasvattamisen lisäksi myös alueen pitovoimaa ja kuntalaisten paikkakuntaylpeyttä kasvatettiin. Tuomaristo koki, että asukkaiden aidot tarinat ovat hieno tapa lisätä yhteisöllisyyttä, mutta myös välittää aito kuva kampanjan vastaanottajalle. Tuomaristo arvosti erityisesti sitä, että kampanjassa käynnistettyä viestintää jatketaan kylien toimesta. Suurin kiitos tuli siitä, että kampanjan myötä Pudasjärven kunta on herännyt laajemminkin uuteen ajattelutapaan ja kuntalaisia aiempaa enemmän osallistavaan toimintaan.

Palautteessa mainittiin myös, että Järjen äärellä -kampanjassa oli vahva kantava ajatus, jossa aidot, henkilökohtaiset tarinat mahdollistavat vahvan emotionaalisen samaistumisen. Tällainen vahva toimijoiden valtaistaminen toimii sekä sisäiselle että ulkoisille kohderyhmille. Lisäksi keskeisenä nähtiin Community median (=yhteisön tiedotusvälineet ovat mitä tahansa tiedotusvälineitä, jotka toimivat yhteisön palveluksessa) synnyttäminen. Ensiarvoisen tärkeänä nähtiin myös se, että Hirsipääkaupunki Pudasjärvi on onnistunut elvyttämään omia perinteitään ja huomioimaan olemassa olevat rakenteensa. Tuomariston toive oli, että Pudasjärvellä olisi malttia jatkaa edelleen samaa tekemisen mallia, jossa luotetaan konseptin voimaan ja annetaan ihmisten ja yritysten löytää perille.

Näin mittavasta valtakunnallisesta tunnustuksesta on loistava lähtökohta jatkaa markkinointi- ja viestintätyötä. Pudasjärven valitsema linja on todellakin tuottanut tulosta. Lopuksi voisi vielä mainita, että Pudasjärvi jätti kilpailussa taakseen monia isoja kaupunkeja, kuten Oulun jo alkuvaiheessa ja Helsingin, joka sai pronssia. Lisää kilpailusta ja tuloksista voi lukea Kuntaliiton tiedotteesta: www.kuntaliitto.fi/uutishuone/tiedotteet

Tavataan taas pian Järjen äärellä!

Anu Koivusaari

Last modified: 14.2.2023

Comments are closed.