Yhteisövaliokunta aloitti toimintansa

1.10.2021

Perjantaina 24.9. uusi yhteisövaliokunta aloitti toimintansa kokoustamalla ensimmäistä kertaa kaupungintalolla kokoushuone Otavassa. Yhteisövaliokunta on yhdistelmä aiemmilla kausilla toimineista elinympäristö- sekä yhteisöllisyysvaliokunnista.

Puheenjohtaja Jorma Kouva avasi kokouksen ja toivotti jäsenet sekä viranhaltijat tervetulleiksi työskentelyyn. Esittelevinä viranhaltijoina tulevat toimimaan osaltaan hallintojohtaja Seija Turpeinen, tekninen johtaja Janne Karhu sekä henkilöstöpäällikkö Heli Huhtamäki. Jäseninä toimivat puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja Sointu Veivo, Eija Ikonen, Hannu Nissi, Kauko Seppänen, Jouni Vengasaho, Christa van der Vegt sekä kaupunginhallituksen edustajana Mari Kälkäjä. Sihteerinä toimii teknisen- ja ympäristötoiminnan palvelusihteeri Jenna-Riikka Kouva.

Esittelyiden jälkeen tutustuttiin tuleviin valiokunnan tehtäviin, joka tulee laaja-alaisuudessaan sisältämään mm. kuntalaisten yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämistä, kunta- ja digidemokratiaa, yhteisöjen avustamista, yhteisöllisyysohjelmaa sekä järjestöyhteistyötä. Hyvinvointia arjessa; esteettömyyden, asuinympäristön ja valittujen lähivirkistysalueiden hyvää ylläpitoa. Viihtyisän, yhteisöllisen ja turvallisen kulttuuriympäristön vaalimista. Vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden kehittämistä ja vahvistamista; työllisyyden vahvistaminen, pehmeät vetovoima- ja pitovoimatekijät. Kestävien elintapojen edistäminen; pyrkimys hiilineutraalisuuteen, luontokohteiden vaaliminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Näiden lisäksi tähdätään tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavien tekijöiden ennakoimiseen. Esille nousi myös tärkeänä kuntalaisia puhuttavat asiat ja niiden esille tuominen kentältä saadun viestin ja palautteen avulla.

Hyvinvointialueuudistuksen tilannekatsaus kirvoitti keskustelua hallintojohtajan esittelyn jälkeen varsinkin sen vaikutuksesta kaupungin ja Oulunkaaren toimintoihin. Oulunkaaren osalta sosiaali- ja terveyspalvelut tulee siirtymään hyvinvointialueelle. Oulunkaaren kuntapalvelutoimisto tuottaa nykyiset tukipalvelut (IT-, palkka-, sekä taloushallinnon palvelut) Oulunkaaren kuntayhtymälle ja kuntayhtymän jäsenkunnille. Oulunkaaren toiminnan siirtyessä hyvinvointialueelle, niin myös tukipalveluiden henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueelle ne henkilöt, joiden työstä 50% tai enemmän kohdistuu hyvinvointialueelle siirtyvään toimintaan. Kuntayhtymän toiminnaksi jää ainoastaan kuntien tukipalveluiden tuottaminen. Tämän vuoksi joudutaan miettimään, miten kaupungin tukipalvelut jatkossa tuotetaan. Näiden kysymysmerkkien lisäksi kaupungin omat kotouttamispalvelut sekä kuntouttava työtoiminta ovat osa-alueella, joiden toimintojen jatkajaa ei ole vielä tällä hetkellä selvillä. Ruokapalvelut tulevat saamaan osansa muutoksista, koska ne eivät voi toimittaa aluehallinnolle ruokaa nykyisen kaltaisesti. Tilapalveluiden osalta tekninen johtaja esitteli muutosta ja kertoi Oulunkaarelle vuokrattujen kiinteistöjen siirtyvän hyvinvointialueen vuokraukseen.

Vuosikellon ja syksyn aiheiden osalta tullaan käsittelemään teknisen johtajan osalta mm. asumisen politiikkaa, kaavoitusta ja kulkuväylien asioita. Hallintojohtaja kertoo mm. hankkeista, talousarviosta ja perehdytään myös osallistavaan budjetointiin. Henkilöstöpäällikkö keskittyy mm. kehittämis- ja toimintatukiin, kuntalaisten osallistamiseen ja yhteisöllisyyteen, työllisyyskatsaukseen, monikulttuurisiin palveluihin, ammatilliseen koulutukseen sekä työvoimaan perehtymiseen. Tässä osa loppuvuoden laajoista kokonaisuuksista, joita tullaan käsittelemään viidessä kokouksessa jouluun mennessä.

Innolla uutta valiokuntatyöskentelyä kohti!

Last modified: 14.2.2023

Comments are closed.